آرشیو روزانه: ۴ شهریور ۱۳۸۸

شايد فقط يك خواب باشد، اما نه…

خواب ديدم كه به سفري دو ماهه خواهم رفت. و مي‌دانم كه وقتي برگردم، نه كاري دارم، نه پولي. فقط بدهكاري مي‌ماند برايم و كمي تجربه. البته تجربه بدهكاري از قبل دارم و بدهي‌ها را مي‌پردازم. اما، خُب دوباره از صفر، دوباره از هيچ، دوباره به دنبال يك فلسفه‌ي جديد و يك علاقه‌ي نو و … …