آرشیو روزانه: ۳۱ خرداد ۱۳۸۸

استدلال من از تظاهراتي كه اين روزها در جريان است

قبل از هر سخني بايد بگويم كه احتمالا اين نوشته‌ براي بسياري از افراد خوشايند و قابل قبول نيست. پس، از هم‌اكنون مسئوليت انديشه‌ي خود را مي‌پذيرم و ناسزاها را تاب مي‌آورم. و مي‌دانم كه اگر كمي سياستمدارتر بودم چنين نوشته‌اي را هرگز در اين‌جا نمي‌نوشتم. خوب، سياست ندارم اما عقيده كه دارم. نكته‌ي ديگر اين‌كه …