آرشیو روزانه: ۳۰ خرداد ۱۳۸۸

در آستانه فصلي گرم

بالاخره امروز من هم مزه‌ي تلخ هر سه مورد باتوم و آجرپاره و گاز اشك‌آور را چشيدم. در جايي كه امروز بودم، ديدم كه ماموران ضد شورش خودشان شيشه‌ي اتومبيل‌ها و پنجره‌ي ساختمان‌ها را شكستند. تاسف شديدم از اين بود كه دوربينم همراهم نبود. حالا كه مي‌نويسم جاي باتوم درد نمي‌كند و اشك از چشمانم …