آرشیو روزانه: ۲۷ خرداد ۱۳۸۸

جستاري درباره‌ي كنگره‌هاي تخت جمشيد

دو نوع «كنگره» در تخت جمشيد ديده مي‌شوند كه از لحاظ شكل و طرح متفاوت از هم هستند، با اين حال شباهت‌هاي معنايي بسياري به هم دارند. موضوع نوشتار زير بررسي اين كنگره‌هاست.