آرشیو روزانه: ۲۶ خرداد ۱۳۸۸

نماد شناسي رقص‌هاي بزمي در ايران

متاسفانه در كشور ما به رقص اهميت داده نمي‌شود و به گونه‌اي با آن دشمني مي‌كنند. اما رقص در ايران پيشينه‌اي ديرين دارد و حتي نقوشي از رقاصان دوران ساساني و قبل‌تر از آن بر روي سفالينه‌ها در دست است. اكنون اگر بخواهيم درباره‌ي رقص و فلسفه‌ي به وجود آمدن آن صحبت كنيم، بايد به …