آرشیو روزانه: ۱۵ خرداد ۱۳۸۸

آدم‌ها

اين كودكان از خانواده «قرمزي» (زيرمجموعه ايل قشقايي) هستند: روستاي اسلام‌ آباد بروجن    به عكس‌هاي روز اول سفر (سه نوشته قبلي) مراجعه كنيد. پري كه در دهان آن پرنده بود يادتان هست؟ ظاهرا وقتي من داشتم از آن پرنده عكس مي‌گرفتم، اين خانم نظاره‌گر بود. بعد كه پرنده پر زد و رفت، كماكان اين پر …