آرشیو روزانه: ۱۲ خرداد ۱۳۸۸

هديه‌ي روز اول سفر

ستوني از نور: مسجد جامع اصفهان   دوستي درميان ستوني از نور: مسجد جامع اصفهان   يكي از فلسفي‌ترين عكس‌هايي كه تاكنون گرفته‌ام: مسجد جامع اصفهان   صحنه زيباست ولي دورند: مسجد جامع اصفهان   مردان پير هميشه مودبانه مي‌نشينند، عصايي در يك دست دارند و دست ديگرشان بر زانويشان است: چالشتر

خانم‌ها در گود زورخانه

در سفر قبلي و در شهر كرمانشاه، مسافرانم را به زورخانه بردم. مي‌دانيد كه ورود خانم‌ها به زورخانه به خاطر مرام‌هاي باقي مانده از مهرپرستي، جايز نيست. اما نه تنها آن‌ها را به زورخانه و نمايش مردان لنگ‌پوش بردم، بلكه آن‌ها را به گود زورخانه هدايت كردم تا با پهلوانان كرمانشاهي عكس بگيرند. خوشحالي اين …