آرشیو روزانه: ۱۰ خرداد ۱۳۸۸

مار

1- ماده مار بي‌حيا كه تحريك شده است، مار نر را تحريك مي‌كند. چنان‌كه گويي مي‌خواهد با دهان كاملا گشوده‌اش مار نر را با ولعي سير نشدني بنوشد. مار نر سرش را در گلوي همسرش مي‌گذارد و ماده مار داغ چون آتش، نيش‌زنان بوسه مي‌گيرد. در اين جفتگيري دهاني، زهر توالد و تناسل انزال مي‌شود. 2- ماده‌ي …

روزي بود امروز

امروز هم براي خودش در زندگي من روزي بود. چند اتفاق مهم برايم افتاد كه برايتان مي‌نويسم: 1- با مدير مسئول مجله‌ي ايرانا حرف زدم و به او گفتم كه فقط تا آخر تابستان امسال با او همكاري مستقيم خواهم داشت. راستش من از اين‌كه بخواهم خودم را اسير جايي يا كسي كنم، بيزارم. پس …