آرشیو روزانه: ۳ خرداد ۱۳۸۸

Lonely planet چگونه ايران را معرفي مي‌كند

كتاب‌هاي lonely planet را انجيل گردشگران مي‌دانند. بسياري از گردشگراني كه به تنهايي يا گروهي به كشورهاي ديگر سفر مي‌كنند، كتاب معرفي آن كشور كه توسط lonely planet  چاپ شده را تهيه مي‌كنند و بدين تريتب اطلاعات مفيد سفرشان را در اختيار خواهند داشت. در جولاي سال 2008، ويرايش پنجم عنوان «ايران» اين كتاب منتشر …

گردشگر را بي‌خيال، آمار بده

گردشگر را بي‌خيال: مي‌شنوي و مي‌خواني كه سال به سال و روز به روز، گردشگران بيش‌تري به ايران مي‌آيند تا از شگفتي‌هاي اين كشور ديدن كنند. شگفت‌ترين‌هايش در اصفهان است. با همان گردشگران خارجي در ارديبهشت ماه كه اوج آمدن گردشگران به ايران است، به اصفهان مي‌روي. مي‌روي به عالي قاپو، بسته است. مي‌روي به …