بازگشت به صفحه نخست

گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری درباره‌ی ایران

در آخرین گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری به بررسی اثرات اقتصادی توریسم، تحلیل اقتصاد گردشگری کشورها و روند اقتصادی و گردشگری ۱۸۱ کشور جهان از جمله ایران تا سال ۲۰۱۹ پرداخته شده است. این گزارش توسط کارشناسان ارشد این شورا و به کمک دانشکده اقتصاد دانشگاه آکسفورد تهیه شده است.
پیش‌بینی شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) این است که روند اقتصاد گردشگری ایران تا سال ۲۰۱۹ مطلوب نیست.

خلاصه گزارش ارایه شده شرح زیر است:


پیش بینی‌های صورت گرفته شورای جهانی سفر و گردشگری در باره اقتصاد گردشگری ایران در یک نگاه
• تولید ناخالص داخلی ایران از گردشگری در سال ۲۰۰۹، ۸/۲% تولید ناخالص کل کشور، معادل ۳۲۹/۷۹۰ میلیارد ریال ( ۳۳ میلیارد دلار ) است و تا سال ۲۰۱۹، به حدود ۸/۱% یعنی  ۱/۲۳۵/۱۷۰ میلیارد ریال (۸۷/۳ میلیارد دلار) کاهش می‌یابد.
• تا سال ۲۰۱۹ وضعیت اشتغال ثابت است و ۱/۵۴۶/۰۰۰ شغل در سال ۲۰۰۹ به وجود خواهد آمد که ۷/۳ % اشتغال کشور را تشکیل می‌دهد؛ یعنی به ازای هر ۱۳/۷شغل، یک شغل مربوط به گردشگری خواهد بود و تا ۲۰۱۹ این تعداد به ۱/۸۸۵/۰۰۰ شغل خواهد رسید، یعنی۷/۳ % اشتغال کل کشور.
• تولید ناخالص داخلی واقعی ایران از گردشگری در سال ۲۰۰۹،  ۷/۳- % بوده و متوسط سالانه آن در ۱۰ سال آینده، ۴/۳ % رشد خواهد کرد.
• درآمد حاصل از گردشگر ورودی به ایران در سال ۲۰۰۹، ۱۱/۷ % صادرات کشور را در برخواهد داشت. یعنی رقمی معادل ۱۰۳/۳۱۴ میلیارد ریال ( ۱۰/۳ میلیارد دلار) که تا ۲۰۱۹ به رقم ۳۴۳/۹۰۶ میلیارد ریال معادل ۲۴/۳ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. این رقم حدود ۱۱/۶% صادرات کشور را تشکیل خواهد داد.
در بین ۱۸۱ کشور بررسی شده در این گزارش، ایران “ازنظراندازه” در رتبه ۲۸ ،”نسبت به اقتصاد جهانی” در رتبه ۹۹ و “از لحاظ  رشد” در رتبه ۱۰۰ قرار گرفته است.
همچنین در خاورمیانه، ایران “از لحاظ اندازه” دومین کشور، “نسبت به اقتصاد جهانی” در رتبه ۷ و “از لحاظ رشد” در رتبه ۷ قرار دارد.
اثر فعالیت‌های گردشگری بر تولید ناخالص داخلی واقعی ایران:
• صنعت گردشگری به طور مستقیم ۱۲۲/۶۹۷ میلیارد ریال تولید ناخالص داخلی دارد که ۳% کل تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد و به طور مستقیم ۵۹۸/۰۰ شغل ایجاد می‌کند که ۲/۸ % کل اشتغال کشور را در بردارد.
• تولید ناخالص داخلی ایران از فعالیت‌های گردشگری: ۳۲۹/۷۹۰  میلیارد ریال معادل ۸/۲ %  کل تولید ناخالص داخلی کشور
• میزان اشتغال: ۱/۵۴۶/۰۰۰ شغل یعنی ۷/۳ % کل اشتغال کشور
• درآمد حاصل از صادرات، خدمات وکالا: ۱۰۳/۳۱۴ میلیارد ریال معادل ۱۱/۷ % کل صادرات کشور
• میزان سرمایه گذاری: ۳۹/۷۱۳ میلیارد ریال یعنی ۳/۷% کل سرمایه گزاری در کشور
• مخارج دولتی در این بخش:  ۱۳/۷۶۷ میلیارد دلار معادل ۲/۹ % کل مخارج دولتی کشور

پیش بینی رشد واقعی گردشگری ایران در سال ۲۰۰۹ :
• تولید ناخالص داخلی مستقیم از صنعت گردشگری ۸/۲% کل اقتصاد کشور، معادل ۱۲۲/۶۹۷ میلیارد ریال (۱۲ میلیارد دلار) است و این درحالی است که کل اقتصاد رشد ۷/۳-% خواهد داشت.
• اشتغال مستقیم از این صنعت۸/۳ % کل اشتغال را تشکیل می‌دهدیعنی۵۹۸/۰۰۰ شغل به طور مستقیم؛ ولی میزان اشتغال در کل کشور رشد ۶/۴- % خواهد داشت.

رشد سالانه گردشگری ایران در ۱۰ سال آینده (تا سال ۲۰۱۹):
• ۵% در تولید ناخالص داخلی به صورت مستقیم  معادل ۴۸۸/۸۵۷ میلیارد ریال
• ۲/۶% دراشتغال مستقیم  یعنی ۷۷۱/۶۱۸ شغل
• ۴/۳ % در تولید ناخالص داخلی کل و۲% اشتغال
• ۴/۲%  در تقاضای گردشگری یعنی رقمی معادل ۱/۶۰۴/۱۰۴ میلیارد ریال
• ۳/۶% در درآمد ورودی که  تا سال ۲۰۱۹حدود ۸۱/۶۶۸  میلیارد ریال خواهد شد
• ۲/۶% در بخش سرمایه گذاری معادل ۱۲۵/۴۹۲ میلیاردریال ( ۹ میلیارد دلار)
• ۴/۷%  درهزینه های دولتی  معادل ۵۳/۲۵۶ میلیارد ریال ( ۴ میلیارد دلار)
در ادامه این گزارش مقایسه آماری بین معیارهای اقتصادی مورد نظر بین کشورهای جهان صورت گرفته است، که وضعیت ایران را در سطوح مختلفی مانند خاور میانه و جهان بررسی می‌کند.
• درتولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۹
در ایران گردشگری به طور مستقیم ۳% و فعالیت‌های مرتبط با گردشگری ۸/۲% تولید ناخالص کل را تشکیل می‌دهد.
در خاورمیانه گردشگری به طور مستقیم ۲/۷ % و فعالیتهای مرتبط با گردشگری ۹/۶% تولید ناخالص کل را تشکیل می‌دهد.
در جهان گردشگری به طور مستقیم ۳/۲ % تولید ناخالص دنیا و فعالیت‌های مرتبط با گردشگری ۹/۴% تولید ناخالص کل جهان را تشکیل می‌دهد.
• رشد سود
در بین سال‌های ۲۰۱۰  تا ۲۰۱۹،رشد سود سالانه در ایران ۴/۳ % خواهد بود.
درخاورمیانه نیز این رقم نزدیک به ۴/۳ % است.
در ۱۰ سال آینده در جهان، گردشگری به عنوان پر منفعت‌ترین صنعت شناخته شده و سالانه رشدی ۴ % خواهد داشت.
• در مبحث اشتغال
در سال ۲۰۰۹ در ایران ۱/۵۴۶/۰۰۰ شغل مرتبط با گردشگری به وجود می‌آید ،یعنی به ازای هر ۱۳/۷ شغل یک شغل مرتبط با گردشگری وجود دارد که تا ۲۰۱۹ به ۱/۸۸۵/۰۰ شغل تبدیل می‌شود. ایجاد ۷۷۲/۰۰۰ شغل مستقیم با گردشگری تا سال ۲۰۱۹ یعنی گرفتن سهم ۳ % از کل اشتغال کشور.
درسال ۲۰۰۹ درخاور میانه ۱/۷۸۰/۰۰۰ شغل در صنعت گردشگری به وجود می‌آید، یعنی ۳/۱% اشتغال کل و ۵/۱۳۰/۰۰۰ شغل نیز به طور غیر مستقیم  خواهد بود که معادل ۹% کل اشتغال کشور راخواهد داشت.
در جهان نیز از هر ۱۳/۱ شغل، یک شغل وابسته به  اقتصاد جهانگردی خواهد بود و ۷/۶ % کل اقتصاد جهان از گردشگری تامین می گردد.
امروزه ۷۷/۳ میلیون شغل به صورت مستقیم و ۲۱۹/۸ میلیون شغل وابسته به صنعت گردشگری وجود دارد و این رقم تا سال ۲۰۱۹ به ۹۷/۸ شغل مستقیم و ۲۷۵/۷ شغل وابسته به این صنعت خواهد رسید.
• تقاضای گردشگری
در آمد حاصل از گردشگری  ایران در سال ۲۰۰۹، ۴۳۵/۳۸۷ میلیارد ریال است که تا ۲۰۱۹ به عدد ۱/۶۰۴/۱۴۰ میلیارد ریال می‌رسد.
درخاور میانه نیز تخمین زده می‌شود که این رقم در سال ۲۰۰۹،  به ۲۴۱/۹ میلیارد دلار و تا سال ۲۰۱۹، به ۵۲۹/۸ میلیارد دلار برسد.
در سال ۲۰۰۹ در سطح جهان تقاضای گردشگری ۷/۳۴۰ میلیارد دلار  است که تا  سال ۲۰۱۹ به عدد ۱۴/۳۸۲ میلیارد دلار می‌رسد.
• درآمد حاصل از گردشگر ورودی
درآمد حاصل از گردشگر ورودی مهم‌ترین بخش صادراتی سفر و گردشگری را تشکیل می‌دهد.
گردشگری ایران با داشتن ۱۱/۷ % سهم از کل صادرات کشور، رقمی معادل ۱۰۳/۳۱۴ میلیارد ( ۱۰/۳ میلیارد دلار) را در سال  ۲۰۰۹به همراه خواهد داشت و تا سال ۲۰۱۹ امید می‌رود این رقم به ۳۴۳/۹۰۶ میلیارد ریال ( ۲۴/۳ میلیارد دلار) برسد.
خاور میانه نیز ۱۳/۴ % از کل صادرات خود را از گردشگری به دست می‌آورد.
در جهان نیز گردشگری به عنوان مهمترین صادرات کشورهای مختلف، و تزریق کننده مستقیم درآمد به سییستم اقتصادی کشورها و جهان به شمار می آید.
• سرمایه گذاری
پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۰۹ درایران ۳۹/۷۱۳/ میلیارد ریال معادل ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش توریسم انجام شود که این رقم معادل ۳/۷% از کل سرمایه گذاری در کشور است. این رقم تا سال ۲۰۱۹ به ۱۲۵/۴۹۲ میلیارد ریال معادل ۸/۹ میلیارد دلارخواهد رسید که ۳/۱ % از کل سرمایه گذاری در کشور را تشکیل خواهد داد.
در  سال ۲۰۰۹ و درخاورمیانه ۴۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام می‌شود که این رقم ۱۱/۹ % سرمایه‌گذاری کل منطقه را در بردارد.
در سطح جهان نیز بخش خصوصی و دولتی مبلغ ۱/۲۲۰/۱ میلیارد دلار یعنی ۹/۴ % کل سرمایه گذاری جهان را در بخش گردشگری سرمایه گذاری خواهند کرد و در ۱۰ سال آینده نیز به رقم ۲/۵۸۹ میلیارد دلار یعنی ۹/۳%  سرمایه گذاری کل خواهد رسید.
• مخارج بخش دولتی
مخارج دولتی ایران در بخش گردشگری ۱۳/۷۶۷/۴ میلیارد ریال خواهد بود که ۲/۹ % کل مخارج دولتی ایران را تشکیل می‌دهد.
در خاورمیانه این رقم معادل ۶/۸ میلیارد دلار یعنی ۲/۲ % کل مخارج دولتی خاورمیانه است.
در سطح جهان، گردشگری صندوقی است که به دولت هم تزریق دارد و هم از آن پول دریافت می‌کند. در سال جاری میلادی، ۴۰۴/۲ میلیارد دلار هزینه مخارج دولتی می‌شود که این رقم ۳/۹ % کل مخارج دولتهای جهان را دربردارد.
تا  سال ۲۰۱۹، مخارج صرف شده دولت در بخش گردشگری به ۷۰۹۳ میلیارد دلار خواهد رسید که معادل ۴ % کل مخارج دولتی جهان است.
شورای جهانی سفر و گردشگری ۲۰ سال است که به طور مستمر، تحقیقاتی را در بخش‌های مختلف گردشگری انجام می‌دهد و اثرات اقتصادی گردشگری را در اقتصاد کشورهای مختلف جهان بررسی کرده و به صورت گزارش سالانه ارایه می‌کند.
آمار مربوط به خاورمیانه نشان می‌دهد که در ۱۰ سال آینده بیشترین تقاضای گردشگری مربوط به کشور سوریه است ولی در دیگر بحث‌های ارایه شده در این گزارش، کشور لبنان در صدر دیگر کشورها قرار دارد.
در مورد سفرهای شخصی انجام گرفته در ایران در سال ۲۰۰۹، کشور ایران ۲۵۳/۰۱۷ میلیارد ریال درآمد خواهد داشت که تا ۲۰۱۹ این رقم  به  ۹۸۶/۲۲۶ میلیارد ریال خواهد رسید.
در مورد سفرهای تجاری نیز درسال جاری، ایران ۲۵/۵۷۶/۱ میلیارد ریال درآمد خواهد داشت که در ۱۰ سال آینده به رقم  ۹۵/۲۵۶/۸ میلیارد ریال خواهد رسید.
منبع: www.wttc.org
ترجمه: اشکان بروج

۲ نظر در “گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری درباره‌ی ایران”

 1. * نوشته است:

  با سلام
  آمار بسیار جالبی است.والا آدم نمیدونه بزنه زیر گریه یا بخنده !!!
  با آرزوی سلامتی و موفقیت

 2. سمیه نوشته است:

  قربون اون کارشناسان برم که گفتند تا سال ۲۰۱۹ مطلوب نیست من که کلا امیدم قطع شده و تا زمانیکه مدیریت این کشور رو یه مشت آدمهای نادون به عهده داشته باشند فکر نمی کنم تغییری حاصل بشه
  آدم واقعا حسرت می خوره ..این همه جوون با استعداد ولی یه مشت احمق دارن مملکتو می چرخونن.

ارسال نظر

 
نام:
ایمیل (نمایش داده نخواهد شد):
وب سایت:


برای جلوگیری از فرستادن هرزنامه،‌کاراکتر های روبرو را در زیر وارد نمایید در صورت ناخوانا بودن اینجا را کلیک کنید
Click to hear an audio file of the anti-spam word