بازگشت به صفحه نخست

آمار گردشگری ایران در سال ۱۳۸۷

با توجه به نبود نهادی که آمار مستند گردشگری را اعلام کند، در این تحلیل آماری، از آمار مسافران ورودی و خروجی اعلام‌شده توسط سازمان گمرک کشور که تنها سازمانی است که آمارهای تا حدودی مستمر و مستند ارایه می‌کند، همچنین خبرهای مندرج در رسانه ها و نظرهای معتبر کارشناسی مبنی بر اینکه ۵۰ درصد مسافران ورودی به کشور و ۹۰ درصد مسافران خروجی از کشور را می‌توان گردشگر محسوب کرد، استفاده شده است. 

 

خبرگزاری میراث فرهنگی_ گردشگری_ کل مسافران ایرانی خارج شده از کشور در سال ۱۳۸۷ توسط سازمان گمرک ۶/۱۹۶/۳۷۱ نفر اعلام شده که نسبت به سال قبل از رشد ۱۴ درصد برخوردارشده حال اگر ضریب تبدیل مسافر به گردشگر را در آن اعمال کنیم؛ برآورد می‌شود: ما در سال ۱۳۸۷ حدود ۵/۵۷۶/۷۳۴ نفر گردشگر ایرانی خارج شده از کشور داشته باشیم که از این رقم حدود ۲/۲۰۰/۰۰۰ نفر(۵/۳۹ درصد) برای مقاصد زیارتی و حدود ۳/۳۷۶/۷۳۴ نفر(۵/۶۰ درصد) برای مقاصد سیاحتی، تفریحی، تجاری و . . . از کشور خارج شده‌اند.
 
کل مسافران خارجی ورودی به کشور در سال ۱۳۸۷ توسط سازمان گمرک کشور بالغ بر ۲/۰۳۵/۵۱۸ نفر اعلام شده که نسبت به سال قبل از رشد ۷/۵ درصدی برخوردار شده است حال اگر ضریب تبدیل مسافر به گردشگر را در آن اعمال کنیم برآورد می‌شود ما در سال ۱۳۸۷ حدود ۱/۰۱۷/۷۵۹ نفر گردشگر خارجی ورودی به کشور داشته باشیم ولی متاسفانه آماری از مقاصد گردشگری آنها وجود ندارد. باتوجه به تحلیل فوق الذکر مشخص می‌شود که:
 
۱- کل گردشگران ایرانی خروجی از کشور در سال ۱۳۸۷ بالغ بر ۵/۵۷۶/۷۳۴ نفر بوده با رشدی برابر ۱۴% نسبت به سال قبل.
 
 ۲- کل گردشگران خاجی ورودی به کشور در سال ۱۳۸۷ بالغ بر ۱/۰۱۷/۷۵۹ نفربوده با رشدی برابر ۷/۵ درصد نسبت به سال قبل.
 
 ۳ - رشد گردشگران خارجی ورودی به کشور در سال گذشته ۳/۸ درصد نسبت به رشد گردشگران ایرانی خروجی از کشور کمتر بوده است.
 
 ۴ - تراز گردشگری زیاتی کشور مشخص نیست ولی تراز کل گردشگری. کشور ایران ۶۹% منفی است که نسبت به سال قبل منفی تر شده.
 
 ۵- تراز کل گردشگری کشور به لحاظ تعداد بالغ بر ۴/۵۵۸/۹۷۵ نفر منفی است یعنی گردشگر خارجی ورودی به کشور حدود یک پنجم گردشگر ایرانی خروجی از کشور می‌باشد.
 
 ۶ - خروج گردشگران ایرانی با مقاصد زیارتی در سال ۱۳۸۷ جمعا” بالغ بر ۲/۲۰۰/۰۰۰ نفر از کل بوده است.
 
 ۷ - مقاصد گردشگران زیارتی ایرانی خروجی از کشور عبارت بوده است از: عربستان سعودی ۷۰۰هزار نفر (حج تمتع ۱۰۰ هزار و عمره ۶۰۰ هزار نفر) - عتبات عالیات سوریه ۵۰۰ هزار نفر –عتبات عالیات عراق یک میلیون نفر.
 
 ۸ - خروج گردشگران ایرانی با مقاصد سیاحتی، تفریحی، تجاری و… بالغ بر ۳/۳۷۶/۷۳۴ نفراز کل بوده است.
 
 ۹ - درصد گردشگران خروجی ایران با مقاصد زیارتی حدود(۵/۳۹ درصد از کل) و با مقاصد سیاحتی، تفریحی، تجاری، و. . ( ۵/۶۰ در صد از کل) بوده است.

 
 اردشیر اروجی؛ کارشناس برنامه ریزی فرهنگی و گردشگری

ارسال نظر

 
نام:
ایمیل (نمایش داده نخواهد شد):
وب سایت:


برای جلوگیری از فرستادن هرزنامه،‌کاراکتر های روبرو را در زیر وارد نمایید در صورت ناخوانا بودن اینجا را کلیک کنید
Click to hear an audio file of the anti-spam word