روز: اردیبهشت ۲۹, ۱۳۸۸

دیکتاتوری یعنی…

مفهوم دیکتاتوری برای من این است که کسانی در جامعه‌ی ناشاد ایران، برای مرگ یک روحانی سه روز عزای عمومی اعلام کنند. من باید در عزای کسی باشم که نه می‌دانم کیست و نه می‌دانم چه کرده. و اگر قرار است که با اعلام عزای عمومی، کسی همچون من بفهمد که چه گران‌مایه‌ای از کفمان رفته، سوالم …

نتیجه سفر با استرالیایی‌ها

سال قبل،  گروه تلویزیونی ۴ نفره  GETAWAY (شبکه ۹ استرالیا) به ایران آمدند تا از تهران و اصفهان دو فیلم ۱۰ دقیقه‌ای بسازند. من راهنمای آن‌ها بودم. بعد از مدتی یک ایمیل از کارگردان دریافت کردم که نشانی آدرس اینترنتی فیلم ساخته شده در «تهران» را برایم ارسال کرده بود: http://video.msn.com/?mkt=en-au&brand=ninemsn&playlist=videoByUuids:uuids:4284dfc3-a812-4483-97e2-4fa9c9491e8a&showPlaylist=true&from=channelinline&fg=getaway وقتی به این آدرس رفتید، در محل  …