آرشیو روزانه: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸

ديكتاتوري يعني…

مفهوم ديكتاتوري براي من اين است كه كساني در جامعه‌ي ناشاد ايران، براي مرگ يك روحاني سه روز عزاي عمومي اعلام كنند. من بايد در عزاي كسي باشم كه نه مي‌دانم كيست و نه مي‌دانم چه كرده. و اگر قرار است كه با اعلام عزاي عمومي، كسي همچون من بفهمد كه چه گران‌مايه‌اي از كفمان رفته، سوالم …

نتيجه سفر با استراليايي‌ها

سال قبل،  گروه تلويزيوني 4 نفره  GETAWAY (شبكه 9 استراليا) به ايران آمدند تا از تهران و اصفهان دو فيلم 10 دقيقه‌اي بسازند. من راهنماي آن‌ها بودم. بعد از مدتي يك ايميل از كارگردان دريافت كردم كه نشاني آدرس اينترنتي فيلم ساخته شده در «تهران» را برايم ارسال كرده بود: http://video.msn.com/?mkt=en-au&brand=ninemsn&playlist=videoByUuids:uuids:4284dfc3-a812-4483-97e2-4fa9c9491e8a&showPlaylist=true&from=channelinline&fg=getaway وقتي به اين آدرس رفتيد، در محل  …