روز: اردیبهشت ۲۶, ۱۳۸۸

به افتخار شما

به فرآوران برمی‌گردم. به افتخار مهدی فتوحی. به افتخار محمد یزدانی. به افتخار همه‌ی شما. احساس پیری می‌کنم. با این حال به احترام نگاهتان برمی‌گردم. نمی‌خواهم مهدی در آن دوردست‌ها احساس تنهایی کند. می‌خواهم مهدی بنویسد و بسراید. می‌خواهم وقتی دوباره تابستان به ایران برگشت، او را در آغوش بگیرم. “برخیز، ای ایران” مهدی را بخوانید: …

خلوتی با یک معشوق

هر کسی فرشته‌‌های مهربان خودش را دارد. قطعا مادر، یکی از همین فرشته‌های مهربان است. اما یکی دیگر از فرشته‌های مهربان زندگی من، کسی است که امروز فیلم “دکتر ژیواگو” را برایم آورد تا کمی در این دیوانگی و سردرگمی بی‌انتها، دوباره اسطوره‌ی تعالی زندگی‌ام را مرور کنم. از او متشکرم. سخن دیگر این‌که، از این طریق …