آرشیو روزانه: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸

برگشتم، اما خسته

امروز (شنبه) برگشتم. در اين مدت دو هفته، همه چيز طبق برنامه پيش رفت و سفرها انجام شد. همان‌طور كه قبلا هم گفتم در سفر اول راهنماي يك زوج بلژيكي بودم، ولي در سفر دوم دو هدف داشتيم: طراحي مسيرهاي گردشگري در استان فارس و ديدار از اورامانات در ارديبهشت ماه در 8 روز سفر دوم، …