آرشیو روزانه: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸

تا وقتي ديگر

امروز ساعت 2 صبح به خانه رسيدم و دوباره 4 عصر به سفر يك هفته‌اي مي‌روم. وقتي كه از اين سفر هم برگردم، مطالبي هست كه در اين‌جا خواهم نوشت. اما يك مورد ديگر اين است كه احتمالا با توجه به تماس‌ها و كامنت‌هاي مربوط به “فراخوان براي سفر به دور دنيا”، در مورد نحوه‌ي سفر تجديد …