آرشیو روزانه: ۵ اردیبهشت ۱۳۸۸

68 نفر از هم‌وطنان كشته شدند

اي‌كاش، اي‌كاش و اي‌كاش، يك گوش فلسفي مي‌يافتم و فرياد برمي‌آوردم…فرياد برمي‌آوردم…و فرياد برمي‌آوردم… “به ما تجاوز كنيد، ما خوشمان مي‌آيد.”  و او مي‌دانست كه من از چه مي‌نالم. و او مي‌فهميد كه ما  “چگونه خوش داريم بي‌صفتي را كه بي‌سيرتمان مي‌كند.” پي‌نوشت: غلط كردم كه در متن پاييني نوشتم كه “من خوشبختم…”

چند روزي نخواهم بود

مي‌دانيد… من خوشبختم چون دو ابزار براي زندگي در شرايط سخت دارم: نوشتن و سفركردن. از فردا (يك‌شنبه) تا پنج‌شنبه به شيراز و اصفهان سفر مي‌كنم تا پول سفر 8 روز بعدي (از جمعه‌ تا جمعه) را جور كنم. در سفر اول با يك زوج بلژيكي هستم و در سفر دوم با دوستانم. اصلي‌ترين دليل …