آرشیو روزانه: ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸

فراخوان براي سفر به دور دنيا

چندي هست (حدود دو سال) كه به سفر به دور دنيا با دوچرخه فكر مي‌كنم كه احتمالا دو سال هم طول خواهد كشيد. ظاهرا اكنون برخي از ابزارش مهياست، چراكه؛ 1-چيزي را از دست نمي‌دهم: 15 سال است كه كار مي‌كنم ولي از لحاظ مالي مثل همان روز اول هستم. به قول يكي از دوستان، عقل معاش ندارم. پس …

به بهانه‌ي شعار “ميراث و علم”

هجدهم آوريل مصادف با بيست و نهم فروردين، «روز جهاني بناها و محوطه‌هاي تاريخي» نام‌گذاري شده است و هرساله از سوي «شوراي بين‌المللي بناها و محوطه‌ها» (ايکوموس)، شعاري براي اهداف راهبردي اين شورا انتخاب مي‌شود. امسال اين شعار “ميراث و علم” Heritage and Science است. دو علت اصلي باعث انتخاب اين شعار شده‌اند: يكي نقش …