آرشیو روزانه: ۲۹ فروردین ۱۳۸۸

فارس؛ انگاره‌اي فراتر از جغرافيا

با اين‌كه اقليم «فارس» همیشه تنها بخشی از امپراطوری ایران بوده و اکنون نيز تنها یکی از سی استان کشورمان محسوب می‌شود، اما معنا و مفهومي فراتر از يك منطقه محدود جغرافيايي را در ذهن ايرانيان و غير ايرانيان تداعي مي‌كرده و مي‌كند. زمانی بسیار طولانی، «فارس» نامش را به کل کشور ایران داده بود، …