آرشیو روزانه: ۵ فروردین ۱۳۸۸

افسانه‌ي ريو

نمي‌دانم چند شهر در دنيا وجود دارند كه همچون «ريو دو ژانيرو» آدم را افسون مي‌كنند. من شانس اين را داشته‌ام كه چند تا از اين شهرها را ببينم. ژنو، بيروت، شيان و اين آخري، ريو، براي من يك آشناي دور هستند كه گويي معبودي و معشوقي در آن‌ها دارم. ناشناخته و در هاله‌اي از ابهام شيرين. در …