آرشیو روزانه: ۱ فروردین ۱۳۸۸

درهم و برهم از برزيل

امروز از «سائوپائولو» به «ايگوآسو» آمديم. جايي كه آبشارهاي زيبايش زبانزد است. اين دو شهر كاملا با هم متفاوت هستند. سائوپائولو (به معناي پائولوي قديس) يك كلان‌شهر و ايگوآسو (به معناي آب‌هاي بزرگ) يك شهر كوچك است. سائوپائولو ناامن و ايگوآسو امن (براي گردشگران) به نظر مي‌رسند. در سائوپائولو اتومبيل‌هايي كه پول بانك‌ها را جابه‌جا مي‌كنند، زره …