آرشیو روزانه: ۲۶ آذر ۱۳۸۷

مختصري در مورد مندائيان

خوزستاني‌ها به مندائيان يا صابئين، “صبي” (به ضم ص و تشديد ب) مي‌گويند كه از ريشه “صب” عربي به معناي ريختن آب گرفته شده است اما مندائيان معتقدند كه عنوان “مندايي” از كلمه آرامي “مندا” به معناي علم و عرفان و معرفت آمده است.

دامغان، پر جاذبه اما مهجور

“فكر نمي‌كردم كه در دامغان اين همه جاذبه تاريخي وجود داشته باشد.” اين سخن بسياري از گردشگراني است كه با تور به استان سمنان و شهر دامغان سفر مي‌كنند. يكي از ويژگي‌هاي سفرهاي گروهي درقالب تور، اين است كه گردشگران نسبت به مقصدي كه به آن سفر مي‌كنند اطلاعات خوبي كسب مي‌كنند. اين اطلاعات شامل …

جاذبه‌هاي گردشگري ايران از نگاه يك ژاپني

پروفسور اوهاشي بيش از چهار دهه سابقه استادي و معلمي در دانشگاه‌هاي ژاپن دارد. وي سمت‌هاي اجرايي مختلفي در دولت كشورش داشته و همچنين تجربه‌هاي فراواني در حوزه توريسم دارد. در زير فرازهايي از گفته‌ها و پيشنهادهاي وي را در مصاحبه با دكتر علي رحيم‌پور مي‌خوانيم:  

يا ما نمي‌بوديم

اين درد اشتياق، قصد جانم مي‌كند هر شب. مرغ دل بي‌قرارم، سوداي دام عشق مي‌كند هر شب. دلم به اميد صدايي كه به او رسد، ناله‌ها مي‌كند هر شب. دل از من برد و روي از من نهان كرد، زين سبب دلم خون مي‌كند هر شب. … حافظ…حافظ…حافظ… اي كاش، تو نمي‌بودي يا نمي‌مردي… يا …