آرشیو روزانه: ۲۳ آذر ۱۳۸۷

ميراث معنوي وقف، در گستره این مرز و بوم

«”وقف” تجلی عشق است و تعلق خاطر به “او”»   لغت وقف یعنی ایستادن و پایندگی، و اصطلاحاً یعنی نگهداشت و حبس کردن عین مال، و مصرف کردن منفعت آن در راه خدا. وقف اختصاصی به دین اسلام ندارد؛ زرتشتیان، کلیمیان، مسیحیان و … به صورتی از وقف باور دارند و حتی بسیاری از مراکز …