آرشیو روزانه: ۱۸ آذر ۱۳۸۷

فرصتي كه از دست رفت

قرار بود چند روز آينده را به سفر بروم. سفري به دور دشت كوير. اما جور نشد. وقتي كه سفر مي‌كنم، دركي از گذشت زمان ندارم. اما اگر آخر هفته‌اي بيايد و به هر دليلي ‌نتوانم سفر كنم، مرگ را در نزديكي خودم مي‌بينم.  شايد اينكه اين هفته را در خانه بمانم و استراحت كنم، بد …