آرشیو روزانه: ۱۶ آذر ۱۳۸۷

اين يک ترک عادت چندين ساله است.

بعد از آن جمعه شب لعنتي، ديگر ريش‌هايم را نتراشيدم. اين يک ترک عادت چندين ساله است. نتراشيدم تا يادم نرود. يادم نرود آن شب لعنتي را و هر آن‌چه که باعث شد تا چنان شبي زاييده شود. نتراشيدن ريش برايم يک جور پشت دست داغ کردن است. اين را براي کساني مي‌گويم که مي‌پرسند. …

خر خدا و شاخ گاو

همان بهتر که من رمان نمي‌خوانم و فيلم نمي‌بينم. چرا؟ چون هر وقت مرتکب يکي از اين دو مي‌شوم، تا مدت‌ها روزگارم سياه است. اگر رمان، رمان جان شيفته باشد و فيلم، فيلم دکتر ژيواگو و از اين قبيل، ديگر قال قضيه‌اي به نام من کنده است. در چند هفته گذشته دو فيلم «السيد» و …