آرشیو روزانه: ۱۳ آذر ۱۳۸۷

گردشگری لوکیشن

در برخی از کشورها کسانی هستند که سفر می‌کنند تا برای فیلمسازن لوکیشن مناسب بیابند. قطعا چنین کسانی نه تنها با تکنیک‌های فیلم برداری بیگانه نیستند بلکه کاملا با سناریو و فضای فیلم و سینما آشنایند.