آرشیو روزانه: ۸ آذر ۱۳۸۷

فرهنگ: سگ

سگ در گویش‌های ایران: آشتیان: اسب esb سرخه: اسبا esbaa سمنان: اسپا aspaa بویین زهرا: اسبا asbaa محلات، کاشان، دلیجان: اسبا esbaa سنگسر، لاسگرد، خوانسار و در زبان تاتی: اسپا espaa کرمان: اسپین espin در برخی نقاط دیگر، اسپا espaa و ایسبا isbaa هم داریم. چرا واژه سگ در گویش‌های ایران شبیه واژه اسب تلفظ …

لحظه‌های بی‌شرم

آبستن، آبستن، آبستن… و از این ذهن گند تو چه چیزی جز اهریمن خواهد زایید. ای تهی تهی تهی. سکوت سکوت سکوت… و از این زبان نفرت آور تو در نهایت جز نفرین چه چیزی شنیده خواهد شد… ای لال لال لال. نگاه نگاه نگاه… و از این چشم تو جز نفرت چه شراره‌ای بیرون …

دارم از دست می‌روم امشب

دارم از دست می‌روم امشب. ای همه‌ی کسانی که می‌شناسیدم، ای کاش، کمی، فقط کمی، به من وقت استراحت می‌دادید. و اگر ندهید که می‌دانم نمی‌دهید، چون هرگز نمی‌دانید که با کدامیک از شما هستم و از کدامیک انتظار دارم، وقف خواهم کرد. و هرگز نمی‌دانید و نخواهید دانست که چه چیزی را وقف خواهم …

خدا یا شیطان

ممکن است در شبی که تو از تولد خدا حرف می‌زنی، شیطان در میان همه‌ی مردم نشسته باشد و نقشه‌ای بپروراند که در تو نفوذ کند. او با هر ترفندی که شده به سراغت می‌آید و تو گیر خواهی افتاد. شیطان چنان خواهد بود که دوستش خواهی داشت، به خاطرش کسانی را خواهی رنجاند و …