آرشیو روزانه: ۴ آذر ۱۳۸۷

گزافه‌ای شبانه

دیده‌اید در بعضی فیلم‌ها، اتاقی هست که صاحب‌خانه درش را باز نمی‌کند، چون طرف را به گذشته و خاطرات آن پیوند می‌زند. این اتاق هم توتم و هم تابوست برای این فرد. من خانه ندارم، اما در اتاقم کمدی هست که درش را باز نمی‌کنم، چون از عشق فراموش شده‌ای که در آن هست می‌ترسم. …

ذهنم را نوازش کرد

حتما بوده زمانی که بدنتان خیلی کوفته شده و در یک لحظه‌ی آسمانی، کسی پیدا شده که پشتتان را بمالد. معمولا این کار از دست مادربزرگ‌ها، مادرها و یا همسر آدم برمی‌آید. و چه زمانی است آن زمان. می‌خواهم بگویم وقتی هم هست که ذهن آدم خسته است و در این وقت، گوش سپردن به سخنان کسی که آن چیزی را می‌داند که …