آرشیو روزانه: ۱ آذر ۱۳۸۷

بوعلی

این روزها دوباره سریال بوعلی سینا از تلویزیون پخش می‌شود. من هر بار که این سریال پخش شده، به طور تصادفی آن را دیده‌ام. و هر بار و در هر قسمت، تحت تاثیر قرار گرفته‌ام، بغض کرده‌ام و گاهی نیز پنهانی گریسته‌ام. اگر خدایی هست، من از او به این دلیل متشکرم که کسی مثل …