چهار كاركرد گردشگري فرهنگي پايدار و موفق

ايران از زمره كشورهايي است كه اگر به فكر ترويج گردشگري فرهنگي باشد، مي‌تواند موفق باشد. در مقاله زير كه ترجمه اشكان بروج است، روش‌هاي ترويج اين نوع از گردشگري شرح داده شده است. 

حتي اگر در آغاز راه براي پيشبرد برنامه خود هستيد، براي موفق شدن در گردشگري فرهنگي هميشه چهار مرحله مقدماتي ائتلاف ملي محافظت از آثار تاريخي را رعايت كنيد:

گام اول: تشخيص و ارزيابي توانايي

گام دوم: طرح و برنامه ريزي

گام سوم: آماده شدن براي بازديدكنندگان، محافظت و ساماندهي منابع طبيعي، تاريخي و فرهنگي

گام چهارم: ايجاد بازار هدف

 

تشخيص و ارزيابي توانايي

اولين گام، ارزيابي توانايي منطقه براي گردشگري فرهنگي است. توانا‌يي و داشته‌ها را بايد در پنج زمينه زير ارزيابي كرد:

• جاذبه ها

• خدمات براي بازديدكننده

• قابليت هاي سازماني

• حفاظت

• بازاريابي

كار را با  فهرست كردن منابع آغاز كنيد. اما به همين جريان بسنده نكنيد. زيرا هدف، تنها شمارش اين سرمايه‌ها نيست، بلكه ارزيابي توانايي، كيفيت و سطح خدمات است.

همچنين اين ارزشيابي ابتدايي اطلاعات پايه‌اي را به شما مي‌دهد، كه بتوانيد با آن رويه پيشرفت را بررسي كنيد و كمك مي‌كند كه با پيشرفت برنامه‌هاي گردشگري فرهنگي، تصميمات اساسي و بنيادي بگيريد.

با ارزيابي جاذبه‌ها‌ي موجود و بالقوه شروع كنيد. منطقه شما چه منابع تاريخي، فرهنگي و طبيعي را براي عرضه دارد؟

براي ارزيابي منابع تاريخي يا باستاني، به دنبال مكانهاي تاريخي ثبت شده در دفتر آثار تاريخي ثبت شده ملي باشيد.فهرستي را از مكانهايي كه مورد بازديد عموم هستند و يا به تاريخ منطقه افزوده شده‌اند را تهيه كنيد.

همچنين به دنبال مكانهايي باشيد كه قابليت ثبت در آثار ملي را داشته باشند(به طور معمول قدمتي پنجاه ساله داشته و از لحاظ باستاني يا معماري مورد اهميت باشد، و يا با فردي يا رخدادي در ارتباط باشد).خصوصيات محلي و ملي را نيز بايد در اين فهرست اضافه كرد.

تمامي استان‌ها داراي فرم‌هاي استانداردي هستند كه براي بررسي منابع تاريخي استفاده مي‌شود و بيشتر استان‌ها دفترچه راهنمايي را هم براي آن تهيه كرده‌اند.به همين خاطر شايد بخواهيد با دفتر محافظت از اثار تاريخي تماس بگيريد و به اين ترتيب شايد متوجه شويد كه جامعه و يا ناحيه شما مورد بررسي قرار گرفته شده است.

هيچ گاه قدرت منابع فرهنگي مانند موزه‌ها، سالن‌هاي نمايش، صنايع دستي، غذاهاي محلي، موسيقي و رقص‌هاي محلي را دست كم نگيريد.

خيلي از استان‌ها آژانس هنرهاي استاني و نيز اتحاديه موزه‌هاي استاني دارند.بنابراين اگر نمي‌دانيد كه همراهان فرهنگي محلي خود چه كساني هستند، اين مكان مي‌تواند آغازي مناسب باشد.اگر براي يافتن منابع فرهنگي در جامعه خود نياز به كمك داريد، مي‌توانيد در گردشگري فرهنگي فولكلورها و آداب ورسوم را تجربه كنيد.

فرهنگ و ميراث هر منطقه اغلب با منابع طبيعي آن منطقه شكل مي‌گيرد. به ياد داشته باشيد كه منابع طبيعي مانند پاركهاي ملي، استاني و محلي حتما نبايد دركنار محل زندگي شما باشد تا به عنوان منبع آن جامعه به حساب بيايد.

اگر يك منبع طبيعي مهم در جايي باشد كه بتوان يكروزه به آن‌جا رسيد، مي‌تواند جاذبه‌اي براي توريست شما باشد.

پيشنهاد ديگر: به دنبال پاركها ،امكانات ورزشي و امكانات تفريحي باشيد كه  هميشه براي بازديد كننده جذاب باشد.شما مي‌توانيد رخداد‌ها و مكان‌هاي فرهنگي و تاريخي را با چنين جاذبه‌هايي به هم پيوند دهيد تا بازديد كننده مدت زمان بيشتري در آن منطقه بماند. بهتر است كه اين صحبت‌ها همراه با ديدار و بازديد از آن مناطق باشد. راه‌هاي ديدني و زيبا نيز  سفر را همچون اهداف  آن جذاب و لذت بخش مي‌كند.

آيا منابع بكر و دست نخورده‌اي را كه نقش مهمي در گردشگري فرهنگي دارند، مي شناسيد؟

چه چيزي مي‌تواند با ترميم كردن، توسعه يافتن يا تفسير شدن به يك منبع تبديل شود؟ از ابتكار خود استفاده كنيد.

اكنون منابع خود را مرتب كنيد.تمامي مكان‌ها بازديدكنندگان را جذب نمي‌كنند.مكان ديدني درحقيقت مقصد و يا هدف اصلي يك شخص و يا گروهي است كه به آن‌جا سفر مي‌كنند.

گردشگر، اماكن يا رخدادهايي را در هنگام برنامه ريزي سفر خود به مقصدي مشخص در برنامه سفرش اضافه مي‌كند.بازديدكنندگان در هنگام بازديد از يك منطقه و يك تور هنگامي كه در آن مكان هستند اطلاعاتي را درباره اماكن ديدني آن منطقه به دست مي‌آورند.در آخر به اماكني دست پيدا مي‌كنيد كه براي افراد محلي اهميت دارد اما در دسترس بازديد كننده نيست.

نياز به خدمات و كيفيت را فراموش نكنيد

آيا موزه‌هاي ما به شكلي طراحي شده‌اند كه براي بازديد كننده آن آموزنده و گيرا باشد؟ آيا نمايشگاه‌ها گيرا و فعال هستند؟ آيا اماكن ديدني در دسترس عموم مي‌باشند؟ آيا موزه‌ها و ديگر اماكن گردشگري به صورت دائمي باز هستند و يا موقتي و دوره اي؟ اگر در نزديكي شما منطقه باستاني است، آيا تورهاي برنامه ريزي شده و نقشه‌هاي راهنما به راحتي در دسترس گردشگر قرار مي گيرد؟ آيا در مورد رخدادهاي تاريخي، برنامه ريزي درست براي اجراي تور و براي به موقع انجام شدن آن جهت ايجاد هم حسي گردشگر با واقعه و تبليغ و اطلاع رساني در مورد آن درست انجام مي‌شود؟ آيا جاذبه‌هاي ديدني به راحتي قابل دسترس هستند؟ آيا اين جاذبه‌ها توانسته‌اند كه گردشگر را با خود وفق دهند؟

با پاسخ به چنين سوالاتي، مي‌توانيد برداشت درستي از توان گردشگري منطقه خود داشته باشيد.

با انجام ارزشيابي مكاني به طور كامل، از تصميم گيري درباره بررسي مكاني ،آموزش اعضاء، ساعت‌هاي كاري و ديگر موارد اشاره شده در مراحل قبلي آگاه خواهيد شد.

در ادامه به ارزيابي ديگر جوانب خدمات بازديد كننده مي‌پردازيم. خدمات به بازديدكننده شامل عناصر بنيادي است كه هر مسافري به آن نياز دارد: اماكني براي غذا خوردن، توقف كردن، خوابيدن، استراحت كردن و گازوئيل و بنزين زدن.

همچنين شامل خدماتي مي‌شود كه سفر را لذت بخش كند: مانند گردش و خريد. اين مكان‌ها را به ياد داشته باشيد: اماكن اقامتي، رستوران‌ها، راه ها و مراكز خريد. هدف خود را از ياد نبريد، تمامي منابع مختلف موجود و سطح خدماتي آنان را ثبت كنيد.

عناصر اصلي جذب گردشگر

براي ترغيب و جذب گردشگر فرهنگي براي منطقه و جامعه خود، تمامي منابع فرهنگي، تاريخي و طبيعي موجود در منطقه خود را بررسي كنيد.

منابع باستاني و تاريخي

چه تعداد از اين منابع تاريخي را در اختيار داريد؟

• موزه

• اموال تاريخي و عتيقه كه يا در فهرست ثبت آثار ملي تاريخي هستند و يا به عنوان نشان برجسته و نقطه تحولي شناخته مي‌شوند.

• مناطق، بخش ها، شهر ها و روستاهاي باستاني وتاريخي

• انبارها، بناهاي دولتي و ديگر ساختمان‌هاي تاريخي كه اهميت آن‌ها به خاطر معماري و يا ويژگي‌هاي مهندسي آن‌هاست. همچنين افراد مرتبط با اين ساختمان‌ها و ارتباط  آن‌ها با رخدادهاي تاريخي.

• پل‌ها، انبارها، پارك‌ها و مناطق جنگي

• فواره‌ها و چشمه ها، مجسمه‌ها و مقابر و بناهاي يادبود

منابع فرهنگي

شامل رفع نيازهاي فرهنگي آن ناحيه با ارائه محصولات هنري، بومي و سنتي توسط :

• هنرمندان

• صنعتگران

• افراد با آداب ور سوم سنتي

• افراد ديگري مانند خوانندگان و قصه گويان

• موزه‌ها

• گالري‌ها

• سالن‌هاي نمايش

• رستوران‌هاي مخصوص نژادها و قبايل مختلف

• رخدادهاي خاص مانند نمايش اتفاقات گذشته، فستيوال‌ها و نمايشگاه‌هاي صنايع دستي

• شيوه‌هاي سنتي زندگي مانند ماهي‌گيري و كشاورزي

منابع طبيعي

علاوه بر ساماندهي پارك‌هاي ملي، منطقه‌اي و محلي  بايد به مناطقي كه جاذب گردشگر بوده و توسعه نيافته‌اند پرداخت.

• مناظر منحصر به فرد

• رودخانه‌ها

• دره‌ها

• چشم اندازهاي بديع

• جنگل‌ها

• مسير‌هاي پياده روي

• راه‌هاي فرعي زيبا

• مناطق فرهنگي و تاريخي

• جاده‌ها، كانال‌ها، راه‌هاي ريلي مترو و يا ديگر امكانات حمل ونقل مسافرتي كه داراي اهميت تاريخي، زيبايي و يا اهميت خاصي باشند.

 

يادآوري ها درمورد خدمات بازديدكننده

اماكن اقامتي

• آيا هتل يا متلي براي گردشگر وجود دارد؟

• آيا مسافرخانه‌اي و يا اماكني كه تنها تخت و صبحانه ارائه مي‌كنند وجود دارد؟

• آيا در 10 كيلومتري آن‌جا محل كمپ وجود دارد؟

• آيا ديگر امكانات شب ماني در آن‌جا هست؟

• آيا مكاني با امكانات اقامتي جديد از لحاظ  معماري با ظاهر و جنبه تاريخي محلي كه در آن واقع شده، منطبق است؟

• آيا تزئينات داخلي اين، با ظاهر و جنبه تاريخي محلي كه در آن واقع شده ، منطبق است؟

رستوران‌ها

• آيا براي بازيدكننده انتخاب‌هاي متفاوت براي صرف غذا وجود دارد؟

• آيا  آن‌ها غذاهاي محلي با قيمت هاي متفاوتي پيشناد مي‌دهند؟

• جدا از رستوران‌هاي زنجيره‌اي، آيا در آن‌جا رستوران‌هاي محلي وجود دارند كه غذاهاي محلي ارائه كنند؟

• آيا اين امتياز‌ها طوري طراحي شده‌اند كه با ساختمان موجود مطابقت داشته باشد؟

مراكز خريد

• آيا اين مراكز محصولاتي را كه مورد پسند بازديد كننده است، ارائه مي‌كند؟

• آيا مركز تجاري شهري در آن‌جا هست؟

• آيا بازديد كنندگان مي‌توانند محصولات مختلف و متعددي را تهيه كنند؟

• آيا محصولا محلي و بومي نيز فروخته مي‌شوند؟

راه‌ها

• آيا اتوبان اصلي و يا شاهراه‌هاي بين استاني منطقه شما را به يكي از شهرها و يا مراكز جمعيتي مهم متصل مي‌كند؟

• آيا دسترسي مناسب به فرودگاه‌ها، راه ‌هن و يا جاده‌ها داريد؟

• آيا مركر اطلاع رساني همه روزه براي پاسخگويي باز است؟

• آيا علامت‌هاي راهنما بازديد كننده را درست و مستقيم به سمت جاذبه‌هاي اصلي شهر مي‌رساند؟

• وضعيت حمل و نقل عمومي چگونه است؟

• آيا فضاي پاركينگ مناسب براي ماشين‌ها،اتوبوس و ون‌ها به حد كافي است؟

• آيا استراحتگاه‌هاي عمومي در جا‌هاي مورد نياز به حدكافي هستند؟

• آيا جايگاه‌هاي سوختي براي بازديدكنندگان هميشه باز هستند؟ آيا داراي دستگاه كارت خوان كارتهاي اعتباري هستند؟

• آيا براي مسافرين بين المللي بانك‌ها و يا موسساتي وجود دارند كه تبديل ارزي و يا ديگر خدمات مالي انجام دهند؟

براي ارزيابي و تعيين توانايي سازماني منطقه خود، تمامي سازمان‌هاي محلي مرتبط با گردشگري، حفاظت محيط زيست، هنر، موزه‌ها، فعاليت‌هاي بشر دوستانه، توسعه اقتصادي و ديگر زمينه‌هاي مرتبط را شناسايي كنيد. آيا اين گروه‌ها از لحاط مالي پشتوانه قوي دارند؟ آيا برخي از آن‌ها جزو سازمان‌هاي ملي هستند و مي‌توانند از منابع متعددي استفاده كنند؟

هدف شما از اين ارزيابي، جستجوي احتمالات و پشتيباني‌هاي موجود براي شناخت و بسط همكاري با سرمايه گذار اوليه است كه مي‌تواند انرژي‌هاي محلي را درقالب يك گروه متمركز كند.

ديگر سوالات كليدي براي ارزيابي

• آيا اين سازمان‌ها در گذشته با هم همكاري داشته‌اند؟ در صورت همكاري آيا روابط مناسبي داشته‌اند؟

• با وجود اينكه اهداف اين موسسات متفاوت است، آيا تمامي افراد مي‌توانند در زمينه مشتركي و براي همكاري كاري در گردشگري فرهنگي به توافق برسند؟

• آيا شخص يا سازماني مي‌تواند جداگانه مسئوليت مديريت امور گردشگري فرهنگي را به عهده بگيرد ، يا نياز به ايجاد يك موجوديت جديدي است ؟

• هر كدام از اين موسسات در ارتباط با اين امور چه همكاري‌هايي مي‌توانند انجام دهند؟ منابع اقتصادي و انساني را همانند حمايت‌هاي سياسي و مشاوره  در نظر بگيريد.

بررسي‌هاي سازماني

• آيا سازمان اصلي و هدايتگر “بي هدف و بي برنامه” است؟ اگر چنين نيست آيا مشخص است كه چه برنامه و چه اهدافي را در پيش دارد؟

• آيا سازمان بر اساس طرحي كه تمامي اهداف را در نظرگرفته است و راه حل‌هاي رسيدن به آن را هم در اختيار دارد، پيش مي‌رود؟

• آيا هيئت مديره كارايي دارد و از افرادي كه سابقه كار گروهي و موفقيت در اين كار را داشته‌اند استفاده شده است؟

• آيا كميته‌ها فعال، مبتكر و متشكل از افرادي كارا هستند؟

• آيا كاركنان حقوق بگير در اين سازمان وجود دارند؟ اگر نه،نيازي به حضور آنان هست يا خير؟

مسئله اصلي، محافظت از زمينه ارزيابي شماست. محافظت در اين‌جا به معناي منظم كردن كامل و تمام عيار معيارهاي مورد نياز براي محافظت از ارزش ارزيابي‌هاي منابع طبيعي، فرهنگي و تاريخي است. در مرحله ارزيابي، به احكام محافظتي مناطق محلي، شهري ، كشوري، امور محافظت زيست محيطي و حتي زمين‌هاي منطقه‌اي كه براي كاشت ارائه مي‌شون، پي مي‌بريد. چه معيار هايي بايد تقويت شود و نقاط قوت كجاست؟

بازاريابي بخشي جداگانه داشته و بخش تكميلي موفقيت گردشگري فرهنگي است.

در ارزيابي مي‌بايستي هدف‌هاي اوليه  تمامي فعاليت‌هاي بازاريابي مربوطه كه در حال انجام شدن هستند را در نظر بگيريد.

• تمامي اطلاعات آماري موجود درباره اينكه چه افرادي و به چه دلايلي براي بازديد از منطقه شما مي‌آيند، چه مقدار هزينه مي‌كنند و نيازشان چيست را ارزيابي كنيد. با آژانس‌هاي مسافرتي استان خود، بخش توسعه اقتصادي استان، اتاق بازرگاني منطقه، پارك‌هاي ملي و محلي، اماكن ديدني و موجوديت‌هاي ديگر صحبت كنيد تا بتوانيد اطلاعات يشتري را درباره بازديدكننده منطقه خود به دست بياوريد.

• به بررسي وسايل و مواد جديد بپردازيد. كپي  از تمامي بروشورها، نقشه‌ها و راهنماها  و ديگر موارد موجود داشته باشيد. هر كدام چه مفهومي را مي‌رسانند؟ آيا مي‌توانند باعث ارتقا اماكن تاريخي و فرهنگي شوند؟ اگر نه،آيا مناسب هستند؟ آيا اين امكانات، موثر، آگاه كننده، درست و گيرا بوده‌اند؟ آيا تا به حال براي ايجاد همكاري‌، يا گرفتن شريك بازاريابي و يا ايجاد سفرنامه توسعه مدار اقدامي شده است؟

• اتحاديه سفر و گردشگري چه كاري براي آژانس‌ها، سازمان‌ها و اماكن محلي عضو انجام داده است؟ چه اطلاعات و منابعي را بايد ارائه كنند؟ چه نوع فعاليتهاي سازماني، امور بازاريابي شما را ارتقا مي‌دهند؟

• چگونه تبليغات تجاري‌، همايش‌ها، تورهاي آموزشي و برنامه ريزي‌هاي فروش سازماندهي شوند تا سفر به منطقه شما را بازاريابي و تبليغ  كنند؟ چه فعاليتهايي سالانه انجام مي‌شود؟ آيا راهكاري هم براي اماكن فرهنگي در نظر گرفته شده است؟

با جمع آوري فهرست اماكن ديدني، خدمات به بازديدكننده و ابزار بازار يابي، خلاصه برنامه ريزي‌ها و محافظت‌ها، مي‌توانيد به تفكر درستي درباره اين‌كه كجا هستيد، به كجا مي‌خواهيد برويد و چه كارهايي براي پيشرفت و بازاريابي فرهنگي  خود بايد انجام دهيد، دست يابيد.

 

برنامه ريزي و ساماندهي

منابع انساني

بارها اتحاد مردم به وجود آمده است؛ جدايي مردم براي گردشكري فرهنگي تعريف نشده است. بنابراين به دنبال ايجاد  و ساماندهي توافق محلي براي حمايت از گردشگري فرهنگي باشيد.

• مثلا به دنبال جذب حمايت افراد سرمايه دار محلي مانند بانكداران، افراد بخش گردشگري، مديران فروشگاه‌ها و رستوران‌ها، مديران هتل ها و متل ها و…باشيد. زيرا به گرايش و تخصص آن‌ها نياز داريد. در واقع  بايد به گردآوري پيش‌برنده‌ها و محرك‌ها  مانند خانواده‌هاي برجسته جامعه، رهبران ديني و ديگر اشخاصي كه داراي اعتبار و نفوذ هستند بپردازيد.

• براي امور خود از حمايت مقامات محلي استفاده كنيد. از حمايت مقامات محلي، ايجاد بخش‌هاي هنري و تفريحي، دستورات محافظتي، هيئت‌هاي ناظر بر طرح، كميسيون‌هاي راهنما و…به وجود مي‌آيند .

• به دنبال حمايت سازمان‌هاي خدماتي كه  داراي اعضاي متخصص و سابقه درخشان در پروژه‌هاي گروهي هستند، باشيد.

هنگامي كه حمايت اجتماعي محكمي داشتيد زمان سازماندهي است. تقريبا به تعدد سازمان‌ها طرق سازماندهي مختلفي وجود دارد. همچنين با پيش رفت گردشگري فرهنگي نياز متعددي براي برنامه ريزي مجدد است.

با ساماندهي محلي، با افراد و سازمان‌هايي در نقاط ديگر مواجه خواهيد شد كه منابع و تخصص‌هاي مضاعفي را ارائه مي‌كنند. مهمترين بخش مديريت سازماني استخدام و گزينش مديران است. حتي اگر برنامه گردشگري فرهنگي شما بر اساس گرفتن نيرو و يا نيروهاي داوطلبانه انجام  مي‌شود، نياز به استخدام مديراني با افكاري براي پيشرفت برنامه و بسط فرصتها است.

هنگامي كه نياز به منابع جديد داريد، درنظر داشته باشيد:

• سازمان‌هاي ملي و استاني خاص يا عام، منابع كلي اطلاعاتي مفيدي در رابطه با توسعه سازماني، گردشگري، حفاظت، هنر و ديگر مباحث مربوطه ارائه مي‌كنند. برخي از آنان تخصص‌هاي فني در زمينه‌هاي ياد شده و بودجه‌هاي ممكن آن را ارائه مي‌كنند.

• منابع ناحيه‌اي، كمكهاي ديگري را ارائه مي‌كنند.نواحي مي‌توانند به بزرگي چندين استان و يا به كوچكي چند بخش در يك استان باشند.

بعد از ايجاد يك سازمان و يا يك كميته درون سازماني، مي‌توانيد به هدف گذاري و برنامه ريزي در زمينه گردشگري فرهنگي بپردازيد. با دقت كافي و به صورت منطقي زمان بندي‌ها را انجام دهيد. معمولا به مدت زمان ساماندهي امور گردشگري فرهنگي‌، توسعه و ارتقاء اماكن گردشگري ، رسيدن به دوام اقتصادي و گرفتن بازارهاي جديد كمتر بها داده مي‌شود.در مورد زمان و بودجه كاملا واقع گرا باشيد.

منابع مالي

چگونگي نگرش مالي در ابتداي گردشگري فرهنگي مشكل است و پاسخ بدان ساده نيست. هدف طولاني مدت است و بودجه ما محدود و ثابت. اگر بتوانيد توافق محلي را به دست آوريد شانس دستيابي به هدف خود را بسيار زياد كرده‌ايد، و در نتيجه مسئله بودجه شما توسط كمك افراد محلي حل خواهد شد.

پيش از بررسي بودجه، طرح و برنامه مالي خود را مشخص كنيد. بايد بدانيد براي هر پروژه‌اي چه ميزان سرمايه و چه مقدار زمان مورد نياز است. حاميان و سرمايه گذاران هميشه مي‌خواهند بدانند كه دقيقا درچه كاري سرمايه گذاري مي‌كنند و چگونه همكاري آنان در امور كلي سازمان موثر است .

يك طرح مالي مناسب هر دو جنبه هزينه‌هاي سبك و سنگين  را مي‌سنجد.

• هزينه‌هاي سنگين مثل هزينه تعمير و مرمت ساختمان‌هاي تاريخي است كه بارزترين نمونه بوده و به سادگي تخمين زده مي‌شوند.

• در مقابل، هزينه‌هاي سبك كاملا واقعي و مشخص هستند مانند حقوق كاركنان، مفسران، نگهبانان اماكن و بازاريابان.

از كجا مي‌توانيد بودجه خود را تامين كنيد؟

در اينجا موارد ممكن را برمي‌شماريم: صندوق‌هاي مردمي اعتباري و قرض الحسنه كه توسط دولت‌هاي محلي، استاني و كشوري تامين مي‌شوند؛ موسسه‌هاي خصوصي اعم از تعاوني‌ها، بنيادها و سازمان‌هاي غير انتفاعي، عضويت‌هاي شخصي، امتيازات ويژه و… .

در سطح محلي

درجهت رشد صندوق عمل كنيد، وظايف اعضا را ارزيابي كنيد، يا به برپايي تورهاي داخلي،‌ نمايشگاه‌هاي هنري و فعاليتهاي خاص بپردازيد.

در سطح استاني

استان شما ممكن است صندوقي براي گردشگري، هنر، محافظت و يا توسعه اقتصادي داشته باشد كه سازمان شما مي‌بايستي از آن‌ها استفاده كند.

در سطح ملي

فعاليت‌هاي صندوق‌هاي تعاوني و بنيادها در زمينه كاري خودشان است. فهرستي از آن‌ها را مي‌توانيد در اينترنت و يا در كتابخانه محلي خود بيابيد.

راه هاي  جذب پشتيباني

• برپا كردن جلسات شهري

• نوشتن سرمقاله توسط افراد معتبر و مشهور در روزنامه هاي محلي

• ارسال پرسشنامه  و نظر خواهي از شهروندان در رابطه با گردشگري، اهداف فرهنگي و تاريخي و گزارش كردن نتايج به مقامات بالاي جامعه.

• ايجاد تشكيلات تخصصي و يا نيروي كار با نمايندگاني از  گردشگري، حفاظت محيط زيست، تجارت و ديگر گروه‌هاي مربوطه براي بررسي خدمات مورد نياز و تحول در خط‌ مشي‌هاي گردشگري فرهنگي.

• به كار گرفتن متخصصان ملي  براي راهنمايي مديران محلي در مورد رويه‌شان در گردشگري فرهنگي و فرصت‌هاي مالي .

• برنامه ريزي براي بازديد از ديگر مناطق و شهرها‌يي كه مديران محلي آن‌ها به نتايج اوليه در اين رابطه دست پيدا كرده‌اند.

• برگزاري سخنراني با حضور ديگر فعالان موفق گردشگري فرهنگي براي بررسي چگونگي موفقيت آنان.

• مذاكره انفرادي و حضوري با مقامات جامعه براي آگاه كردن و جلب حمايت آنان براي گردشگري فرهنگي.

• ساخت يك نمايش صوتي تصويري و يا powerpoint در رابطه با اهداف ناحيه شما براي گردشگري فرهنگي  و ايجاد يك بحث آزاد در رابطه با آن.

 

آماده سازي، مراقبت و مديريت

در اين قسمت برنامه ريزي‌هاي فعلي و آينده انجام مي‌شود. هنگام آماده شدن براي بازديدكننده، گزينه‌ها را طوري برگزينيد كه جامعه شما را براي مدت مديدي در سطح بالايي نگاه دارد. سعي كنيد ميدان را به دست بگيريد و به موفقيت‌هاي گذري بسنده نكنيد.

آماده سازي

آماده شدن براي بازديدكننده، به معناي آماده كردن و مهيا نمودن منابع تاريخي به وسيله محافظت از بناهاي تاريخي، ايجاد موزه‌هاي جديد و دركل پاكيزه سازي جامعه است. اما در اين زمان نيز بايد به اين موضوع بپردازيد كه چگونه داستان را شرح دهيد و حس مهمان نوازي از بازديد كننده را در مردم ايجاد كنيد.

به خاطر داشته باشيد كه يك تفسير درست بسيار ضروري است. اما اين تفسير به چه معناست؟ تفسير به معناي ايجاد و انتقال حس تاريخي، فرهنگي و زيبايي در بازديد كننده است. براي ايجاد، درك و پاسخ به اين حس در بازديدكننده از موارد زير براي تفسير منابع استفاده كنيد :

• راهنما

• بروشور

• نقشه

• فيلم

• راهنماي تور

• تاريخچه و پيشينه منبع

• نمايشگاه

همزمان با ايجاد هم حسي با  منابع تاريخي در فرد، دسترسي فيزيكي را هم براي او فراهم آوريد.

• زمان بازديد مناسبي را براي اماكن ديدني در نظر بگيريد. به ياد داشته باشيد كه بازديدكننده هر روز هفته و در ساعاتي مشخص بر اساس شرايط منطقه به ديدن اماكن مي آيد و نه تنها در پآيان هفته.

• با علامت گذاري، نقشه و مراكز اطلاع رساني در ورودي ها  بازديدكننده را در پيدا كردن مسير خود در ناحيه شما ياري دهيد.

• مطمئن شويد كه مكان مورد نظر امكاناتي براي افراد معلول در نظر گرفته باشد .

از ياد نبريد كه بازديدكننده با خاطرات خود شما را ترك مي‌كند. سفري لذت بخش است كه از فرد با مهمان نوازي پذيرايي شده باشد. يك بليط فروش عصباني، راهنماي بي‌اطلاع، راننده بي ادب و… عوامل معمولي هستند كه  باعث مي‌شود مسافر تجربه خوشي از آن سفر نداشته باشد. صنعت گردشگري منوط به افراد مختلفي است كه مشاغل مختلفي نيز دارند، پس رقابت در اين بخش ايجاد جامعه‌اي سر بلند، آگاه و آشنا به نياز‌هاي بازديدكننده است.

براي ايجاد اساسي محكم براي استخدام افراد در گردشگري، رويكردي را كه در همه جا نتايج مطلوبي داشته است در پيش گيريد: آموزش مهمان‌نوازي و مهمان پذيري.

هدف از آموزش مهمان پذيري، تعليم افراد براي استقبال صحيح از بازديد كننده  و ايجاد درك بهتر از منطقه و گردشگري فرهنگي است. بازديدكننده خواستار ملاقات با افراد اجرايي و درجه يك است و معمولا از اين مورد ساده و ابتدايي به سرعت عبور مي‌شود. پس مي‌بايستي برنامه هاي آموزشي را بر اساسي منظم و دقيق برنامه ريزي كرد.

حفظ كردن و حمايت

براي اطمينان از دوام و مولد بودن گردشگري فرهنگي ، نياز به حمايت و مراقبت از آن است.اما چگونه؟ ايجاد يك طرح حفاظتي جامع، راهنمايي كلي براي كمك به حفظ آثار تاريخي است.

تنظيمات و طرح هاي ديگر شامل :

• تخصيص سازي منابع تاريخي (تعيين و بررسي محدوديت‌ها در تخصيص سازي  )

• ناحيه بندي كردن براي مشخص شدن زمين‌هاي قابل استفاده و محدود كردن تراكم توسعه در نزديكي اماكن تاريخي در حال تخريب

• ايجاد احكامي براي نظارت بر طرح‌ها كه براي آن‌ها خط مشي مشخصي ايجاد كند و اين خطي مشي‌ها در رابطه با اماكن جديد و يا مرمتي به طوري باشد كه با ساختارهاي تاريخي اطراف خود تطابق داشته باشد.علاوه براين هيئت نظارتي نيز بر اجراي اين طرح‌ها مديريت كند.

• ايجاد طرح‌هايي براي كمك به افرادي كه مي‌خواهند دارايي و ملك خود را ترميم كنند.

  تجديد نظر و منع تخريب بدون اطلاع ساختمان‌هايي تاريخي و قديمي توسط صاحب خانه

• ايجاد  و نصب علائم كه بايد در ساخت آن‌ها مواردي مانند اندازه، مواد، نور پردازي  و محل نصب آن‌ها در نظر گرفته شود.

محيط هاي امنيتي و محافظتي مناسبي را براي موزه‌ها و نمايشگاه‌هاي خود در نظر بگيريد. به ياد داشته باشيد كه اقلام موجود شكننده هستند. نور خورشيد، تغيير دما، رطوبت و حتي تنها جا به جايي آن‌ها با دست مي‌تواند اثرات مخربي بر اشيا بگذارد.

اغلب منابع فرهنگي معاصر به خوبي محافظت مي‌شوند.مثلا، اگر بخواهيد بخش هنري را ترفيع دهيد، بايد استطاعت و درخواست‌هاي هنرمنداني را كه داريد در نظر بگيريد. هنرمند در آينده خود بخشي از اين بخش خواهد شد.

مديريت

آماده سازي، محافظت  و مديريت منابع فرهنگي كار بسيار سخت و عظيمي است ، و فردي كه به آن مشغول مي‌شود نه تنها بهبودي محسوسي را در اماكن و ساختار ها ايجاد مي‌كند بلكه  به طور هم‌زمان فعاليت‌هاي چندگانه‌اي را با هم هماهنگ كرده و  روند حركتي طرح‌هاي متعددي را نيز نظارت مي‌كند. اگر مي‌خواهيد كارتان منطقي و ميسر باشد، براي خود يك طرح مديريتي بريزيد.

اگر در ارزيابي خدمات بازديدكنندگان  مسائل و مشكلات اصلي مشخص گرديد، راه حل‌هاي آن را در طرح مديريتي خود پياده كنيد. برنامه ريزي مي‌بايستي در راستاي جوانب مختلفي مانند بهبود جاده‌ها، امكانات عمومي، مراكز پليسي و امدادي و ديگر جوانب راه‌ها كه در گردشگري موثر است، باشد.

يك برنامه مديريت شده گردشگري فرهنگي بين تمامي ملاحظات رقابتي موازنه برقرار مي‌كند. از مهمترين اين ملاحظات  متعادل كردن محتواي ظرفيت منطقه با نياز‌هاي  بازديدكننده است؛ در حقيقيت قابليت پاسخ به بازديدكننده بدون خدمات توافقي و تعدد بيش از حد منابع. چرا؟ زيرا موفقيت بيش از حد باعث تخريب بسياري از منابعي كه گردشگري فرهنگي بدان وابسته است مي‌شود.

تصور كنيد كه جشنواره تابستاني آغاز شده است و بسياري از بازديدكنندگان را به خيابان اصلي بازسازي شده شهر مي‌كشاند ، كه همين باعث ترافيك سنگيني  در جاده‌هاي منتهي به آن‌جا مي‌شود، دوره گردان  نيز تعداد زيادي از ملحفه هاي چيني را براي فروش وارد كرده‌اند و شوراي شهر نيز به قيمت از بين بردن فضاي سبز و يا ساختمان‌هاي تاريخي مي‌خواهد پاركينگي را با ظرفيت سه هزار ماشين در آن‌جا بسازد. خطر همين جاست!شما در حال كشتن قوهايي هستيد كه تخم طلا مي‌كنند.

مديريت سازماني عبارت است از آگاهي از تغييرات و تنظيم برنامه‌هاي خود و يا كاركنان براي رسيدن به اهداف مورد نظر. طرق مختلفي را براي آگاهي و اندازه گيري روند پيشرفت در طرح خود به كاربريد. از آغاز كار، اساس را بر نظام‌هاي اندازه گيري قرار دهيد .به طور مثال مي‌توان به طرق مختلف شمارش بازديد كنندگان يا سنجش اثرگذاري اقتصادي كه از پول بازديدكنندگان به دست آمده است اشاره كرد.بنابر اين متوجه خواهيد شد كه در كجا پيشرفت داشتيد و در كدامين نقاط دچار ضعف بوده‌ايد.همچنين مي‌توانيد اتمام و اجراي كار را به اعضاي كميته هاي فعال و افرادعلاقه مند شرح دهيد.

 

طرق زيباسازي شهر

• محافظت از راه‌هاي ورودي  و جاده‌هايي كه اهميت زيبايي و يا تاريخي دارند.

• حفاظت از مناظر ديديني : پوشاندن سيم‌ها ، حذف عوامل ناخوشايند و بدمنظره از صحنه و…

• حفاظت از درختان و مناظر ديديي: كاشت درختان خياباني، پاركينگ با مناظر ديدني

• تابلوهاي هشدار دهنده.

• محدوديت اندازه، ارتفاع و تعدد نشانه‌هاي خارج از محدوده.

• تشويق به ايجاد امكانات رفاهي و اقامتي گردشگري مانند هتل‌ها، رستوران‌ها ، متل‌ها و مراكز خريد و… در ساختمان‌هاي تاريخي و يا ساخت اماكني جديد منطبق با معماري جامعه مذكور بدون تقليد از ساختمان‌هاي تاريخي شهر.

(برگرفته از كتاب” گردشگري و زيبا سازي : ارتباط اين دو چيست؟” اثر اد مك ماهون)

بازاريابي موفق

براي جذب بيشتر مردم و پول به منطقه خود مي‌بايستي طرح‌هاي بازاريابي چند ساله و چند مرحله‌اي ايجاد كنيد.هدف شما رسيدن به بازار هدف و به دست آورن فرصت‌هاي شراكتي با گروه‌هاي محلي، استاني، منطقه‌اي و ملي است.در طرح بازاريابي خود اين چهار اصل را قرار دهيد :

• روابط عمومي

• تبليغات

• ابزار ترسيمي و گرافيكي

• رواج و بازار گرمي

فراموش نكنيد كه ايجاد يك بازار داخلي ، با در نظر گرفتن موارد ذكر شده، تقريبا سه سال و نتيجه‌گيري از بازارهاي بين المللي تقريبا پنج سال طول مي‌كشد.

روابط عمومي

روابط عمومي كم هزينه‌ترين راه  براي ارسال پيام است كه از طريق رسانه‌ها انجام مي‌گيرد. گزارش‌هاي يك شخص سوم اغلب اعتبار بيشتري را براي منطقه شما ايجاد مي‌كند و زواياي بيشتري را براي “فرو ش داستان شما ” با مباحثي درباره مردم، ساختمان‌ها ،غذا و فعاليت‌هاي نوين ايجاد مي‌كند.

يك مجموعه مطبوعاتي را به صورت پوشه‌اي از اطلاعات مفيد گذشته آماده كنيد؛ اين مجموعه معرف منطقه شما به خبرنگاران است. تمامي مطالب رسانه‌ها‌يي را كه درباره موضوع شما يا منطقه شما، در سطح محلي و يا بين المللي مطلبي داشته‌اند را جمع آوري كنيد. رسانه‌هاي الكترونيكي مانند راديو، تلويزيون و اينترنت را از رسانه‌هاي چاپي مانند روزنامه و مجله جدا كنيد زيرا زمينه‌هاي آن‌ها متفاوت است.

وقتي اتفاق جالب و خبر سازي مثل تور سال نو ميلادي، بازديد يك گروه عالي رتبه آلماني، اهداي يك جايزه، انتشار يك بروشور براي يك تور فرهنگي جديد و… روي مي‌دهد آن را در مطبوعات منتشر كنيد.

براي نويسندگان بخش سفر و يا ديگر اعضاي رسانه‌ها يك تور آموزشي ترتيب دهيد تا آن‌ها  نيزبا جاذبه‌هاي منطقه شما آشنا شوند. چنين كاري را نيز براي راهنمآيان تور و آژانس‌هاي مسافرتي ترتيب دهيد.

در ابتداي كار شايد هيچ برداشتي از بازاريابي منطقه خود نداشته باشيد تا زماني كه بازديدكنندگاني جديد از بازاريابي‌هاي انجام شده در محيط هاي ديگر به منطقه شما وارد مي‌شوند.با اين وجود اگاه كردن جامعه يك امر ضروري و مردم پسندانه است .

• برنامه ريزي اجراي يك تور آموزشي براي مقامات محلي، براي درك بهتر و غنيمت شمردن گردشگري فرهنگي.

• برنامه ريزي مراسمي ويژه براي  ايجاد اشتياق در مردم و ترغيب جامعه براي كمك به اين صنعت. مثلا اجراي نمايش‌هاي ويژه براي عموم، اختصاص يك روز براي بازديد رايگان عموم از موزه‌ها و يا تور خانه‌هاي تاريخي.

• توجه خاص به كودكان . مانند قرار دادن برنامه‌هاي فرهنگي يا تاريخي در مدارس تا كودكان هنرهاي محلي و تاريخ منطقه خود را بياموزند.

• ايجاد تسهيلات بازديد افراد محلي. مثلا بوميان منطقه با نشان دادن گواهينامه خود بتوانند به طور رايگان از جاذبه ها، موزه ها و اماكن ديگر بازديد كنند.

 

ابزار مسئول روابط عمومي

ارتباط  رسانه اي

• مجموعه  گزيده‌هاي مطبوعاتي

  مطبوعات منتشر شده

• اطلاعيه‌هاي خدمات عمومي

• تورهاي آموزشي

آگاه كردن جامعه/رخدادهاي خاص و ويژه

آلبوم تصاوير (تصاوير ديجيتال)

ميزگرد و سخنراني

طرح مديريت بحران

براي اطلاع رساني رخدادهاي مهم و ويژه از اعلاميه‌هاي خدمات عمومي استفاده كنيد، مثل برنامه‌هاي كوتاه در راديو و تلويزيون كه براي سازمان‌هاي غير انتفاعي رايگان است.

اسناد خود را با عكس ارائه كنيد و سعي كنيد از عكس‌هاي ديجيتال، اسلايد و عكس‌هاي چاپي آلبوم تصاوير خود استفاده كنيد تا بتوانيد آن‌چه را كه مي‌خواهيد به دست بياوريد.

از ياد نبريد: روزنامه نگاران بيشتر خواهان عكس‌هاي ديجيتالي با كيفيت بالا، عكس‌هاي سياه و سفيد حرفه‌اي، اسلايدهاي اصلي يا اسلايدهايي كه حداقل يكبار چاپ شده‌اند، هستند.

نمايش‌هاي صوتي و تصويري، نمايش اسلايد، پاور پوينت‌ها و ويديوها بهتر مي‌توانند احساس و اثر تصويري داستان شما را منتقل كنند.

ايجاد سمينار و برپا كردن سخنراني براي اطلاع رساني به افرادي كه خواهان شركت درچنين معرفي‌هاي عمومي هستند تا به اطلاعات خواسته شده در باره برنامه‌هاي گردشگري فرهنگي آنان پاسخ داده شود.

در هنگام آتش سوزي موزه و يا زلزله، سيل و يا ديگر بلاياي طبيعي در منطقه خود چه مي‌كنيد؟ چگونه رسانه‌ها و ديگر مخاطبا ن خود  را از اين مسئله مطلع مي‌گردانيد؟

داشتن يك طرح مديريت بحران كه  سخنگوي اصلي و اهداف خود را كاملا مشخص كرده باشد، مي‌تواند به اين بحران پاسخ مناسبي دهد.

تبليغات

    يكي از موثرترين (اگرچه پر هزينه) روش‌هاي بازاريابي در بازارهاي هدف تبليغات است كه نياز به شعارها و تصاوير تكميلي رقابتي، رسانه مناسب براي ابلاغ آن، تحقيقات تكميلي و بررسي اثر گذاري آن دارد.

در هنگام تبليغات، رسانه‌‌ خود را بر اساس پيام و بودجه خود بگزينيد .وقتي يك تبليغ موفق خواهد بود كه به طور متناوب تكرار شود. رسانه‌ها پيام‌هاي متفاوتي را به مشتريان مي‌رسانند، ولي پيام شما در ذهن او تنها با تكرار پيام ثبت مي‌شود.

تبليغات در روزنامه‌ها و مجلات و تبليغات چاپي نسبت به تبليغ در رسانه هاي الكترونيكي بسيار ارزانتر هستند و به همين خاطر گروه‌هاي گردشگري فرهنگي به علت محدوديت بودجه بيشتر از تبليغات چاپي استفاده مي‌كنند. تبليغ خوب نياز به مواد خوب و مناسبي دارد، به بيان ساده‌تر عكس‌هاي با كيفيت و چاپ مناسب. همچنين محل مناسب براي چاپ نيز بسيار مهم است پس آن را با دقت انتخاب كنيد.

تبليغات الكترونيكي خود را هنگامي كه به صورت تصويري است و يا نياز به برقراري ارتباط سريع با بازار هدف داريد، در تلويزيون، راديو و اينترنت به كار ببريد. هزينه‌هاي توليد نيز به ديگر هزينه‌هاي اين نوع تبليغ اضافه مي‌شود.

محدوديت ديگر ما زمان است: بايد تبليغ خود را در كمتر از يك دقيقه و بيشتر از پانزده ثانيه بسازيد.

راهنمايي: تبليغات راديويي براي تبليغ تورهاي تعطيلاتي و ديگر رخدادهاي ويژه بسيار موثرتر است.

مخاطب  مستقيم تبليغات مصرفي، گردشگران هستند و تبليغات تجاري براي دست‌اندركاران صنعت گردشگري است.از هر دوي آن‌ها بهره ببريد.

تبليغات مشترك بهترين روش براي تقسيم هزينه است. همكاري‌هاي شراكتي به منظورتبليغ به صورت مقاله‌اي و  در بخش‌هاي ويژه، درباره منطقه و يا اماكن ديدني مختلف انجام مي‌شود. روزنامه‌ها و مجلات هنگامي كه موضوع تبليغات با سرمقاله مشترك باشد، براي گروه‌هاي تبليغ دهنده نرخ ويژه‌اي را در نظر مي‌گيرند.

هنگام هدف قرار دادن يك بازار جديد و يا ورود به يك مكان تبليغاتي پر هزينه مانند روزنامه‌هاي كشوري از تبليغات مشترك و گروهي استفاده كنيد. براي مشاركت به دنبال يك  سازمان مسافرتي ملي يا منطقه اي، اداره گردشگري استان خودتان، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي  و يا مشاركت‌هاي خاص  يا عام باشيد.

توجه كنيد‌: براي تامين افزايش درخواست و يا رسيدگي‌هاي ويژه نياز به بودجه داريم كه اينكار با همكاري و كارگروهي موفق به دست خواهد آمد.

اصلا به فكر خريد يك يا دو تبليغ به طور تصادفي نباشيد؛ بلكه به فكر ايجاد يك سري برنامه تبليغاتي پيوسته و جامع باشيد. ميزان موفقيت اين عمليات را بررسي كنيد. آيا برايتان ايجاد بازار كرده است؟ چه مقدار؟ چه ميزاني از بازار را به دست گرفته‌ايد و بازار واقعي شما چند نفر بوده است؟ با بررسي عملكرد اين عمليات تبليغاتي مي توانيد مراحل بعدي را طرح ريزي كنيد.

استفاده از گرافيك و تصوير

هر جامعه و يا منطقه‌اي مي‌بايستي بسته تصويري را  كه انتقال دهنده  تصاوير كلي و اساسي است، درست كند. يك طرح رنگي و يا يك عنصر منحصر به فرد طراحي كه نماينده تصاوير كلي منطقه بوده و توصيفگر تصوير ناحيه مذكور و نوعي معرف و هويت براي بازديد كننده مي‌باشد.

از يك نماد گرافيكي و يا لوگو  براي هويت دادن به برنامه گردشگري فرهنگي خود استفاده كنيد. از آن به صورت گسترده و هميشگي استفاده كنيد تا با برنامه شما يگانگي پيدا كند. (نماد شما معرف شما و كارتان باشد.)

در هر برنامه تبليغاتي براي گردشگري فرهنگي نياز به يك وب سايت است. وب سايت تنها يك وسيله است، و شما مي‌بايستي  آن را به مصرف كننده خود معرفي كنيد. دقت كنيد كه سايت شما همواره بايد به روز و مشتري پسند باشد.

بروشورهاي مختلفي چاپ كنيد .هدف اول از اين كار معرفي جاذبه‌هاي منطقه شما به بازديد كننده است و همچنين به طرق ديگري مي‌توان آن‌را پخش كرد :  مانند گذاشتن در بين روزنامه‌ها ، ارسال به نويسندگان بخش سفر، پخش در نمايشگاه‌هاي تجاري.

مهم ترين مقصد كلي بروشورها، پخش آن‌ها در اماكن مهم و اصلي است، اماكني مانند: مركز اقامت بازديدكنندگان و اماكن تاريخي، طبيعي و فرهنگي.

براي اماكن خاص و ويژه ، رويدادهاي خاص و يا تورهاي خاص مانند پياده روي در منطقه تاريخي و يا رانندگي در يك كنار گذر زيبا ، نياز به بروشور هاي خاص و ويژه اي است.

پيش از چاپ بروشور، به  يادآوري‌هاي ذهني خود رجوع كنيد. مخاطب شما كيست؟ كجا آن را پخش خواهيد كرد، در هنگام خوش آمد گويي، در مركز محلي بازديدكنندگان، در هتل، در نمايشگاه؟

آيا مكاني براي نگهداري مواد اضافي آن داريد؟ آيا وب سايت، 800 شماره تلفن و يا، امكان ارسال پستي و يا طرق ديگري كه بتوان به طور مستقيم با مخاطب خود تبادل اطلاعات كنيد داريد؟ براي اينكه خرج زيادي نكنيد پيش از چاپ بروشور در باره موارد بالا خوب فكر كنيد.

فراموش نكنيد كه بازديد كننده نياز به راهنمايي و اطلاعات خاصي درباره محل اقامت، محل غذا خوردن، محل خريد، نوع تور و…دارد.  در مركز تجمع باز ديدكنندگان راهنماي جيبي خدمات مسافران را قرار دهيد و يا خود هميشه به همراه داشته باشيد.با اين كار هم مشكلات بازديد كننده حل خواهد شد و هم  اقتصاد محلي رشد پيدا خواهد كرد.

براي جذب بازديد كننده بيشتر، براي منطقه خود يك راهنماي خدمات گروهي آماده كنيد كه در آن به شرح تنظيمات و تخفيف‌هاي خاصي براي تورهاي گروهي پرداختهايد. تسهيلات خاصي را براي راهنمآيان و مجريان تور در نظر بگيريد تا بتوانند منطقه شما را بازاريابي كنند.

تور هاي ويژه را با نوشتن سفرنامه‌هاي ويژه، كه مخصوص تورهاي مربوط به گروه‌هاي خاص و يا در رابطه با موضوعاتي خاص هستند، گسترش دهيد. اين تورها مي‌توانند نيم روزه، يكروزه و چند روزه باشند و موارد بازديد نيز مي‌توانند انتخابي باشد تا گردشگر احساس تحميل نكند.

در اماكن ديدني تابلوهاي راهنما را در معرض ديد مسافر قرار دهيد.آن‌ها را خوانا، درشت، جذاب و با مفهوم بنويسيد. استفاده از علائم بين‌المللي موجب تسهيل در امر اطلاع رساني بازديدكننگان مي‌شود، علائمي مانند: اتاق خواب، استراحت، موزه، محل غذا خوري و….

تابلوهايي كه داراي لوگو و نشان‌‌هاي گرافيكي هستند به شناسايي اماكن و جاده‌ها كه بخشي از شماي منطقه و يا معرف ميراث فرهنگي هستند، كمك مي‌كند.

اغلب بهترين تابلو نقشه است كه جاذبه‌هاي اصلي و يا ويژگي‌هاي اصلي يك جاذبه را به وضوح مشخص كرده است. بهتر است كه اين نقشه را با دقت، جذاب و طوري طراحي كنيد كه به راحتي بتوان از آن استفاده كرد. همچنين آن را به صورت چند قطعه‌اي و تاشو در آوريد تا راحت‌تر بتوان از آن استفاده كرد.

حتي در بهترين حالت هم با اجراي كامل اين موارد، اولين طرح‌هاي گرافيكي و تصويري دلخواه نخواهند بود. بنابراين به ارزيابي عملكرد اين مواد بپردازيد. آيا به قطعات ديگري هم نياز داريد؟ آيا به انواع ديگري هم براي مخاطبان مختلف نياز هست؟ براي اين كار نياز به وقت داريد.

ترويج

هنگامي كه پيام منطقه خود را به صنعت گردشگري ارائه كرديد، با هزينه‌هاي طراحي و نصب تبليغ براي نمايشگاه‌ها، ثبت شركت، سفر، كارمندان، سرگرمي و اوقات فراغت مواجه خواهيد بود. اما حضور در نمايشگاه‌هاي بازرگاني، موجب رسيدن مستقيم اطلاعات به افرادي مي‌شود كه بازديد كنندگان را به منطقه شما ارسال مي كنند. همچنين اين طريق موجب ارتباطي موثر خواهد شد.براي كاهش هزينه به دنبال شريك باشيد.

براي اگاهي از برنامه‌هاي اجرايي، با اداره امور گردشگري استان خود تماس بگيريد. همچنين براي اطلاع از طرح‌هاي ترويجي و تبليغاتي با سازمان‌هاي گردشگري محلي و منطقه‌اي خود  در تماس باشيد .

در نمايشگاه‌هاي بازرگاني كه براي مصرف كنندگان است، شما پيغام خود را مستقيم به مصرف كننده مي‌رسانيد.

منفعت اين كار: شما با افرادي مواجهيد كه گردشگر واقعي هستند و  برخي از آن‌ها نيز عوامل برگزاري نمايشگاه‌هاي چند روزه و بزرگتري هم هستند.

هزينه اين كار: كار ترويج و تبليغ در نمايشگا‌ه‌ها پر هزينه است، در حالي كه شما نياز به حمايت گسترده مطبوعات داريد. بعد از نمايشگاه بايد آماده بررسي تلفن‌ها، ايميل‌ها و اطلاعات به دست آمده از نمايشگاه باشيد.

ماموريت‌هاي فروش موجب مي‌شود كه شما به نواحي ديگر و حتي كشور‌هاي ديگر سفركرده تا محصول گردشگري فرهنگي ناحيه خود را به آژانس‌هاي مسافرتي، مجريان تور،‌ خبرنگاران و افراد كليدي كه مي‌توان اين اطلاعات را با آن‌ها تقسيم كرد، ارائه نمود.

براي اين ماموريت  شركت‌هاي هواپيمايي، و سازمان‌هاي گردشگري ملي، استاني و محلي بهترين گزينه براي شراكت مي‌باشند.

به طور خلاصه، ماموريت فروش شامل ملاقات‌هاي متعدد و كاركرد ويژه آن يعني معرفي بخشي از ظواهر ميراث آن منطقه، مانند نمايشگاه‌هاي صنايع دستي  افراد بومي است.

 طرح مباحثي درباره نوشيدني‌هاي غير الكلي، غذا، و يا ديگر محصولاتي كه با گردشگري مرتبط هستند، اعث ايجاد فرصت‌هاي ديگر و بازارهاي جديدي مي‌شوند كه مي‌توان از طريق ارتباط مستقيم، فروشگاه هاي خوار و بار و  ايجاد فست فودها به آن‌ها دست پيدا كرد.

راه‌هاي زيادي براي موفقيت دراين بازار وجود دارد. روش‌هايي كه تا اين‌جا به شما ارائه شد، مي‌تواند جوامع زيادي را اغوا كرده و براي ادامه راهتان كمك بزرگي باشد.

از ياد نبريد كه محتواي بروشور گلاسه شما بايد طوري باشد كه فرد با خواندن آن، بتواند خود را در ناحيه شما احساس كرده و خواهان تجربه حضور واقعي در آن‌جا باشد. بازاريابي در حقيقت ادراك و ارائه حس واقعي خود شماست وقتي بازاريابي جواب خواهد داد كه شما خود را براي حضور بازديد كننده آماده كنيد. و اين اخرين مرحله براي اثبات اين جريان است.

 

ترجمه: اشكان بروج 

 

دیدگاه ها

  1. سیما سلمان زاده

    سپاس از هر دوی شما عزیزان
    ……………………………………………………………………………………………………..
    جواب: سلام. سپاس.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *