آرشیو روزانه: ۳۰ شهریور ۱۳۸۷

نمادها در رقص سماع

نام اين مراسم سماع و بركسي حلال است كه نفس او مرده و دلش زنده باشد. اين‌جا همه به فرمان ني و رباب و دف و تنبور و كمانچه و تار مي‌چرخند. سماع داستان تعالي روح است. سماع دنيايي متفاوت است. حتي اگر مولانا را نشناسيم و با تفكراتش آشنا نباشيم، ديدار از اين مراسم …

استر و مردخاي

در نزديكي ميدان امام خميني شهر همدان بنايي وجود دارد كه مقبره “استر و مردخاي” ناميده مي‌شود. هر چند كه اين شهرت براي بناهاي ديگري از جمله بقعه “پيربكران” در سي كيلومتري جنوب اصفهان كه از بناهاي ابتداي قرن هشتم هجري و ماقبل آن است هم وجود دارد.

بازار

بازار در فرهنگ‌هاي فارسي با تعاريف متعددي آمده است که از آن جمله مي‌توان به اين معاني اشاره کرد : 1- خريد و فروش کالا؛ 2- کوچه‌ي سرپوشيده که از دو سوي داراي دکان‌ها باشد؛ 3-عظمت بشريت؛ 4-رونق امور دينوي؛ 5- جايي که محل خريد و فروش کالا، خواه مسقف يا غيرمسقف باشد.

جشن‌هاي باستاني را به كمك گردشگري بياوريم

به نظر مي‌رسد سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري براي رونق گردشگري در كشور به دنبال استراتژي برگزاري تورهاي تخصصي است.در صورت برنامه‌ريزي براي تحقق اين امر، اميدي خواهد بود تا شاهد استقبال بيشتر براي سفر كردن از طرف هم‌ميهنان و همچنين خارجيان به كشور باشيم.

سبك زندگي عشاير، گردشگران را افسون مي‌كند

مگر در چند كشور هنوز زندگي عشايري جريان دارد! و مگر در چند كشور از اين كشورهايي كه مراتعشان زير سم دام‌ها پيموده مي‌شود، كوچ عمودي ديده مي‌شود! كوچ عمودي تنها خاص ايران و چند كشور ديگر است.