آرشیو روزانه: ۲۸ شهریور ۱۳۸۷

اطلاعات پیامبران مدفون در ایران

ايران در طول تاريخ، گاهي چنان كشور امني به حساب مي‌آمده كه مهاجران بسياري را به خود پذيرفته است. گروهي از اين مهاجران پيامبراني بوده‌اند كه ايران را براي زندگي در نظر گرفته‌اند. در دوران هخامشي‌ها سيل كساني كه در اسارت بختنصر بوده‌اند به ايران سرازير شدند كه در آن ميان پيامبران و بزرگان زيادي …

دیدار با پیامبران در هفت روز

می‌گویند از 124 هزار پیامبری که برای راهنمایی انسانها مبعوث شده‌اند بیشترشان در منطقه بین النهرین می‌ریسته‌اند و آن طور که از شواهد برمی‌آید سرزمین ایران نیز میزبان بسیاری از این انسانهای خاص بوده و اینک آرامگاه آنان در عین حال که سابقه باستانی و تاریخی دارند، مکانی روحانی و مذهبی نیز محسوب میشوند. با …

روز تولد

امروز سي و چهار سالگي‌ام تمام مي‌شود.  يك موضوع جالب اين است كه هر روزي از هفته كه عيد نوروز در آن روز باشد، همان روز هفته هم روز تولد من است. يعني امسال كه روز تولدم پنج شنبه است، روز عيد نوروز سال 87 هم پنج شنبه بود و هميشه همين‌طور است، تا ابد. سي و …