آرشیو روزانه: ۲۷ شهریور ۱۳۸۷

ايران، مقصدي شگفت براي تورهاي معنوي

مي‌توان آنان را كه براي ديدار از “ساتياساي‌ بابا” يا “دالايي لاما” به هند و هيماليا مي‌روند به ايران فراخواند تا در سكوت كوير به آرامش دست يابند يا در كنار مقبره بايزيد زانوي ادب ببوسند. 

صحنه گردشگري ايران تئاتر آب را كم دارد

در اسطوره‌ها آمده كه در مركز بهشت چشمه‌اي بسان فواره‌اي وجود دارد و چهار رودخانه از آن جاري مي‌شوند.آب اين چشمه بعد از اين‌كه بهشت را به چهار بخش تقسيم كرد، به فراسوي حصار و ديوار بهشت راه مي‌يابد. 

سفر به جزيره هرمز

منتظرم تا قايق پر شود. مقصدم جزيره هرمز است و اينجا كه ايستاده‌ام، بندرعباس. فرصت كافي هست تا كمي به اين مردم بينديشم. زناني كه “برقع” بر صورت دارند و چهره‌اشان را نمي‌بينم و مرداني كه چهره‌‌اشان آفتاب سوخته‌ است.

قدرش را نمي‌شناسيم، يزد را مي‌گويم

از نجواي آب در گوش خاك، از آتش پاك تا آسمان ناب، از سايه سابات تا ناله ی باد، از قيل و قال تا شور و حال، همه را در هاله پيكره شهري مي‌بينيم كه نامش يزد است. يزد.

مريوان، شهري كه در آن زندگي با افسانه در آميخته است

اگر يك مرد كرد با لهجه كردي و با افتخار، نام اين شهر را بر زبان جاري سازد، لرزش غريبي را در ته دلت حس خواهي كرد. شهري كوچك با روحي بسيار بزرگ، لطيف و در عين حال پر ابهت. يقين كه دوستش خواهي داشت. نامش مري…وان است.

ايران، سرزمين مقدس

“ميرچا الياده” معتقد است كه «انسان غير مذهبي وجود ندارد». اين اعتقاد وي از اين‌جا ريشه مي‌گيرد كه در درون هر انساني گونه‌اي از اعتقادات مذهبي را مي‌توان مشخص كرد، اعتقاداتي كه يا به صورت آگاهانه است يا ناخودآگاه.

حوزه فرهنگي ايران، مقصد مناسب گردشگري

در سال 2005 ميلادي، 89 درصد گردشگراني كه به فرانسه سفر كردند از كشورهاي اروپايي بودند. از اين ميان 19.7 درصد انگليسي، 17.4 درصد آلماني، 15.2 درصد هلندي، 11.8 درصد بلژيكي و لوكزامبورگي و 9.5 درصد ايتاليايي گزارش شده‌اند. با كمي دقت متوجه مي‌شويم كه حدود 70 درصد گردشگراني كه به فرانسه سفر كردند از …

سهراب و گردشگری

ناف سهراب را با سفر بریده بودند:”من کاشی‌ام. اما در قم متولد شده‌ام… در قم زیاد نمانده‌ایم. به گلپایگان و خوانسار رفته‌ایم. بعد به سرزمین پدری.”  سهراب در بیوگرافی با قلم خودش در همان چند جمله اول هر آن چه می‌گوید، بوی سفر دارد.