آرشیو روزانه: ۲۵ شهریور ۱۳۸۷

من شده‌ام سقراط

در آن شهري كه روسپي قصه‌ي دروغ مي‌بافد… و گدا انشاء نيرنگ مي‌نويسد… و مردم خدا را مي‌فروشند و فلسفه نمي‌خرند… من شده‌ام سقراط… اما مي‌دانم كه در بازار دسيسه جام شوكران برپاست.

۴۰۰۰ کیلومتر سفر زمینی در ایران به همراه ۶ گردشگر ایتالیایی

ما هفت نفر بودیم که در مدت ۱۲ روز، ۴۰۰۰ کیلومتر را در ایران پیمودیم. از ۱۰ استان و ۲۰ شهر بازدید کردیم، در ۹ هتل اقامت داشتیم و خاطرات ۷ اثر میراث جهانی و ۱۱۰ موزه و اثر تاریخی و فرهنگی و طبیعی را در ذهنمان ثبت کردیم.

شب چله از منظري ديگر

  ” جهان هستي نه بر اساس اتم‌ها، بلكه بر پايه افسانه‌ها بنا شده است.”     اگر هنوز ايرانيان در شب چله گرد يكديگر جمع مي‌شوند، شادخواري مي‌كنند و آن را گرامي مي‌دارند، بايد علتي داشته باشد. براي دانستن چرايي و چگونگي برگزاري آيين‌هاي مربوط به شب چله، مي‌بايستي با فلسفه وجودي جشن‌هايي از اين …