آرشیو روزانه: ۲۰ شهریور ۱۳۸۷

لايه‌هاي پنهان فلسفي گردشگري در ايران

«گردشگري فلسفي» با «فلسفه گردش» متفاوت است. هدف از نوشتار زير «گردشگري فلسفي» است و به روح حاكم بر جاذبه‌هايي مي‌پردازد كه قادرند گردشگران را شيفته سرزمينمان كنند.