آرشیو روزانه: ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

اسطوره‌هاي نيلوفري

در ستايش نيلوفر آمده است: “گلي كه در آغاز بود، سوسن باشكوه آب‌هاي بزرگ” و همچنين: “گلي كه هستي از آن نشات مي‌گيرد و از بين مي‌رود.”   در فرهنگ دهخدا ذيل واژه “نيلوفر” آمده است: “…نيلوفر معمولي يا نيلوفر آبي، نزديك به تيره آلاله‌هاست… اين گياه آبزي است و در مناطق گرم و معتدل …

جامعه شناسي سفرهاي گروهي

سفرهاي گروهي محصول يك فرآيند اجتماعي و فرهنگي هستند و به نظر مي‌رسد خود نيز مولد محصولات اجتماعي و فرهنگي ديگري خواهند بود، از اين لحاظ است كه بايد مورد توجه و جامعه‌شناسي قرار گيرند.

آن‌چه كه به تخت جمشيد تقديس بخشيده‌‌ است

همه عناصري كه در بناي تخت جمشيد ديده مي‌شوند با نوعي تقدس همراه هستند؛ كوهي كه در نزديكي تخت جمشيد قرار دارد، صفه‌اي كه تخت جمشيد بر روي آن بنا شده، نوع معماري كه تخت جمشيد بر اساس آن طراحي شده، آستانه‌هايي كه ورودي كاخ‌‌ها به شمار مي‌روند، نقش‌هايي كه بر روي ديواره‌‌هاي كاخ‌ها و درب‌ها ديده مي‌شوند …

زيگورات چغازنبيل؛ تبلور معماري مقدس

بناهاي مقدس بر مبناي فلسفه‌اي كه از اعتقاد آدميان بر مي‌خيزد، ساخته مي‌شوند. زيگورات چغازنبيل از همين دست بناهاي مقدس است كه عناصر تفكر آميخته با تقدس در آن ديده مي‌شوند.